logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Нова ера за политиките на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи

pravoОт 1 декември се отбелязва началото на нов етап за полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Европейския съюз. Пет години след влизането в сила на Договора от Лисабон обичайните правомощия на Комисията и на Съда ще се прилагат към актовете в тази област, по същия начин, както и в другите области на правото на ЕС.
Това е началото на нова ера за цялата област на правосъдието и вътрешните работи, като биват премахнати сегашните ограничения на съдебния контрол от страна на Съда на Европейския съюз, както и на ролята на Комисията като пазителка на Договора в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Това означава, че Комисията ще разполага с правомощия да започва процедури за нарушение, в случай че законодателство на ЕС – вече договорено единодушно от държавите членки – не е приложено правилно.
До днес полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси беше последната съществуваща част от т.нар. „трети стълб“ на правото на Съюза, който преди обхващаше цялата област на правосъдието и вътрешните работи. Неговото преобразуване започна с влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Изминалият петгодишен преходен период позволи на държавите членки и Комисията да се подготвят изцяло за тази промяна и да гарантират плавността на прехода към нов начин на законотворчество и съдебен контрол в тази област.
На 28 ноември Комисията прие също предложение за отмяна на 24 остарели актове в тази област, понеже вече не са актуални или са заместени с други мерки. С оглед на правната сигурност Комисията предлага мерките, посочени в това предложение, да бъдат отменени от Европейския парламент и Съвета.
Отворена и сигурна Европа
Гарантирането на свобода, сигурност и правосъдие е основна цел на Европейския съюз. От 1999 г., когато влезе в сила Договорът от Амстердам, бе направено много за гарантирането на отворена и сигурна Европа при зачитане на основните права и въз основа на готовността да се служи на европейските граждани: бе договорена обща европейска система за убежище, която подобри стандартите за лицата, нуждаещи се от закрила. Шенгенското пространство – едно от най-популярните постижения на европейския проект – беше укрепено. А законодателството и практическото сътрудничество вече предоставят общи инструменти за осигуряване на по-добра защита на европейските общества и икономики от тежката и организираната престъпност.
Европейско пространство на правосъдие и основни права
През последните години Комисията положи основите на истинско европейско пространство на правосъдие и основни права, което се гради на взаимно доверие в служба на гражданите на Европа. Вече са предприети редица важни стъпки: новото законодателство на ЕС по отношение на правата на жертвите на престъпления, укрепването на правото на справедлив съдебен процес на заподозрените в наказателните производства и улесненото признаване на съдебните решения подобриха достъпа до правосъдие, а предложенията на Комисията в областта на защитата на личните данни имат за цел да укрепят основните права и цифровия единен пазар.
Обединеното кралство продължава да допринася за борбата с организираната престъпност и тероризма в целия ЕС
След официалното оповестяване на списъка с мерки, към които Обединеното кралство би желало да се присъедини отново, Комисията прие днес решение, с което да се даде възможност на Обединеното кралство да участва в някои особено важни мерки на ЕС в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.
Като използва специфичните разпоредби на член 10 от протокол 36, приложен към Договора, през юли 2013 г. Обединеното кралство реши да упражни, считано от 1 декември 2014 г., правото си за цялостно неучастие по отношение на всички актове на Европейския съюз, приети в областта на бившия трети стълб, които не са били изменени след влизането в сила на Договора от Лисабон. На 20 ноември 2014 г. Обединеното кралство уведоми за желанието си да участва отново в 35 от тези инструменти. Решението на Комисията дава право на Обединеното кралство незабавно да се присъедини отново към 29 мерки извън Шенгенското споразумение, включително Европол. Съветът на ЕС е отговорен за приемането на решение относно участието на Обединеното кралство в 6 мерки от Шенгенското споразумение.

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 

VOT-2014 300X100pix 

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1