logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Утвърдена е Системата за управление и контрол на националния Плана за възстановяване и устойчивост

 

plan 1Заместник-министър председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев утърди Системата за управление и контрол на националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България. Тя е единна и приложима за всички участници в изпълнението на Плана. Изградена е с цел осигуряването и функционирането на предвидима, стабилна и гъвкава контролна среда и гарантира изпълнението на инвестициите и реформите при спазване на принципите на добро финансово управление.
Системата включва обща рамка за изпълнението на плана; детайлните правила и процедури за предоставянето на средствата от ПВУ на крайните получатели, финансовото управление и платежния процес, етапите в изпълнението и отчитането на инвестициите и реформите, исканията за плащане и докладване към ЕК, мерките за превенция на измама, конфликт на интереси и корупция, както и последващите корективни действия на национално равнище, както и тези за двойно финансиране, за одитна следа, включително информацията съгласно чл. 22, ал. 2, т. „г“

от Регламент 2021/241 за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, информация и публичност и други; образците на отчетните документи за изпълнение на инвестициите и реформите; контролните листове за ключовите процеси, които ще се реализират на всички равнища на изпълнение на инвестициите; организацията на участниците във връзка с въвеждането на информация в информационната система за Механизма.

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 

VOT-2014 300X100pix 

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1