logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

Форум на открито – „Кохезионната политика на Европейския съюз: Еволюция, предизвикателства и перспективи“

24.09.2019 1 2На 24.09.2019 екипа на ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО Бургас проведе информационен ден за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС . Мероприятието се проведе на едно от знаковите места за Бургас –площад «Тройката». Гражданите и гостите на гр.Бургас имаха възможност да задават своите въпроси на екипа на Центъра по всички теми свързани с функционирането на ЕС, но основната тема бе свързана с Кохезионната политика на Европейския съюз. Дебатирахме относно еволюцията на политиката на сближаване, ползите за европейските страни и намаляването на различията в условията за живот и работа в региони с различна степен на икономическо развитие. Специално внимание бе отделено на ползите за България и в частност за Бургаски регион, в който могат да бъдат посочени много положителни примери.

Наред с това обсъждахме и предизвикателствата стоящи пред приемането на европейската финансова рамка за следващия програмен период и възможното преразпределение на средствата. Бе представена и позицията на България по тези въпроси. С нескрит интерес хората задаваха въпроси и обсъждаха теми като-глобалните търговски отношения, Брекзит , опазването на личните данни, въвеждането на еврото и много други. Тъй като България е една от страните, в които политиката на сближаване на ЕС оказва много голямо влияние върху качеството на живот на хората /Бургас е един добър пример за това/, съвсем нормално бе гражданите да се интересуват от развитието на тези политики и предизвикателствата, които стоят през тях.

24.09.2019 2

24.09.2019 3

24.09.2019 4

24.09.2019 5

24.09.2019 6

24.09.2019 7

24.09.2019 8

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1