logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Заетост:Европейският монитор на свободните работни места подчертава нарастващите възможности за работа в здравеопазването

Брюксел, 9 септември 2013 г.

Засилващото се търсене на работна ръка в сектора на здравеопазването се потвърждава от последния Европейски монитор на свободните работни места (EVM), публикуван от Европейската комисия.Заетостта в здравния сектор в ЕС е нараснала с почти 2 % на годишна основа между 2008 г. и 2012 г.Това се дължи на съчетание от фактори — застаряващо население, напредък в областта на технологиите и леченията, очаквания на хората за по-качествени услуги и обръщане на по-голямо внимание на профилактиката.През 2012 г. почти 1 милион души са били наети на работа в сектора на здравеопазването.

Въпреки това мониторът отчита намаляващо общо търсене на трудовия пазар в ЕС, като през четвъртото тримесечие на 2012 г. свободните работни места са били с 6 % по-малко, отколкото през същия период на 2011 г. През четвъртото тримесечие на 2012 г. броят на наетите на работа е намалял в повечето основни професионални групи, като за пръв път от второто тримесечие на 2010 г. той е спаднал в групата на „специалистите“ (с 5 %).

Професиите с най-висок растеж на броя на заетите в тях — след работниците, предоставящи персонални грижи по домовете (в сектора на здравеопазването) — са били разработчиците и анализаторите на софтуерни приложения, предоставящите административни и специализирани секретарски услуги, работещите в минното дело, специалистите с контролни функции в промишлеността и строителството и началните учители и учителите в детски ясли и градини.

Комисарят по трудова заетост, социални въпроси и приобщаване Ласло Андор заяви: „Европейският монитор на свободните работни места дава възможност на търсещите работа да открият кои сектори предлагат най-добри перспективи за намиране на работа. Той също така помага на публичните власти да инвестират в обучение на хора за придобиване на необходимите умения, за да се избегне недостиг. Последният доклад потвърждава, че здравеопазването е един от секторите с най-голям потенциал за създаване на работни места в Европа и показва къде инвестициите в обучение са спешно необходими“.

В периода между четвъртото тримесечие на 2011 г. и последното тримесечие на 2012 г. предоставянето на персонални грижи по домовете се нареди на първо място сред бележещите най-бърз растеж професии. Три други професии от сектора на здравеопазването намират място сред 25-те професии с най-бърз растеж: медицински сестри и акушерки, приложни специалисти в областта на медицината и фармацията и други професионалисти в сферата на здравеопазването, например зъболекари, фармацевти, физиотерапевти. В средносрочен план най-обещаващи са перспективите за заетост за медицински сестри и акушерки.


В доклада се отбелязва също, че на редица страни може да се наложи да се справят с предизвикателството на застаряваща работна ръка в здравния сектор. Например повече от 40 % от здравните работници в България и балтийските държави са на възраст между 50 и 64 години, което е значително над средното за ЕС равнище.

Повишаването на броя на наетите на работа в здравния сектор контрастира с общата тенденция, отразена от Европейския монитор на свободните работни места, показваща спад на наемането на работа с около 4 % в ЕС-27 в периода между последните тримесечия на 2011 и 2012 г. В повечето професионални групи броят на наетите на работа е намалял, като той е спаднал за пръв път от второто тримесечие на 2010 г. при специалистите. Същевременно броят на наетите на работа лица с висше образование е нараснал с 2 %, което може да означава, че повече специалисти са приели работни места, изискващи по-ниска от тяхната квалификация.

Потенциалът за растеж в областта на дългосрочните грижи ще бъде в центъра на вниманието на конференцията „Повече и по-добри работни места в сектора на услугите за грижи в домашни условия“ на 12 септември в Брюксел, организирана от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound).

Контекст

Значението на здравния сектор за създаването на работни места в Европа бе подчертано в пакета от мерки за заетостта от април 2012 г. (вж. IP/12/380 и MEMO/12/252) на Комисията, който включваше Работен документ на службите на Комисията относно план за действие за работната сила в сектора на здравеопазването в ЕС.

В този сектор са заети пряко около една десета от работещите в ЕС, като на Германия и Великобритания се падат близо 60 % от всички здравни работници в ЕС-27, показва Европейският монитор на свободните работни места.

Професиите в сектора на здравеопазването са сред „най-проблемните професии“ в Европа, където попълването на свободните работни места е трудно, сочи Докладът за незаетите работни места и наемането в Европа за 2012 г. на Европейската комисия.

Според анализ на основните тенденции по отношение на медицинските сестри и акушерките в Панорама на уменията в ЕС съчетание от фактори допринася за несъответствието между търсене и предлагане: недостатъчен брой обучени медицински сестри, конкуренция за медицински сестри в световен мащаб, значително търсене на заместници, тъй като все повече медицински сестри и акушерки наближават пенсионна възраст, високи равнища на отпадане, заплащане и условия на труд, както и липсата на готовност за тежък физически труд.

Европейският монитор на свободните работни места е бюлетин, който се публикува всяко тримесечие от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Тази публикация е част от водещата инициатива в „Европа 2020“ „Програма за нови умения и работни места“.


За повече информация:

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“    

Още информация за Европейския монитор на свободните работни места

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 

VOT-2014 300X100pix 

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1