logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

Дейности на Европа Директно Бургас

Поредица информационни събития в Област Бургас на тема : „Кохезионната политика на Европейския съюз“. – гр. Средец

sredetz 03.11.01Последната среща на екипа на ЕИЦ Европа Директно Бургас във връзка с изпълнението на проект „Кохезионната политика на Европейския съюз“ бе с учениците от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електротехника Н.Й.Вапцаров гр. Средец. Тя се проведе на 03. 11. 2020 г. в двора на гимназията. С голям интерес младежите изслушаха презентацията относно политиката на ЕС за сближаване. Естествено проявиха и любопитство относно какво още прави ЕС за подобряване на живота на гражданите в отдалечените населени места и малките градове.

Прочети още...

Поредица информационни събития в Област Бургас на тема : „Кохезионната политика на Европейския съюз“-гр. Карнобат

karnobat 02.11 1

На 02. 11. 2020 г. екипа на ЕИЦ Европа Директно Бургас посети Професионална гимназия за селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат. Събитието бе в рамките на изпълнение на проект „Кохезионната политика на Европейския съюз“ и имаше за цел да запознае младите хора от съседните на Бургас общини с това какво прави ЕС за подобряване на качеството на живот на европейските граждани в различните региони на страните членки. На презентацията в двора на гимназията присъстваха ученици от 11 и 12 клас, които с интерес изслушаха представянето на темата. Още по време на изложението те задаваха своите въпроси и изказваха мнение по отношение на политиката за сближаване. Много от тях сами даваха примери за това как са изградени инфраструктурни обекти в техният град по европейски проекти, като например обновяването и санирането на тяхното училище.

Прочети още...

Информационни дни на тема: „Социално ориентирана икономика в Европейския съюз“ – Средец

22.10.2020 Sredetz 1Поредната среща от инициативата Информационни дни на тема: „Социално ориентирана икономика в Европейския съюз“ бе проведена на 22.10.2020г. с гражданите и гостите на Община Средец. Жителите на малкото градче очакваха с интерес информационния щанд на ЕИЦ Европа Директно Бургас. Наред с темата, която им бе представена, те дискутираха и основни европейски политики и инициативи на европейските институции, които засягат развитието на малките общини и влияят пряко на начина на живот на хората от по-малките райони на страната.

Прочети още...

Семинар – дискусия на тема „Ново начало за миграционната политика на ЕС“

21.10.2020.Doncho 1Проблема с миграцията отново стои на дневен ред и макар в момента да няма криза, такава не се изключва.Това обуславя засиления интерес, особено на младите хора, към този проблем. В тази връзка на 21.10.2020г. ЕИЦ Европа Директно Бургас проведе среща – дискусия със студенти от университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас. Целта на срещата бе запознаване на младите хора със структурата на миграционните потоци и различните причини пораждащи миграционен натиск в някои от проблемните региони на света.

Прочети още...

Информационни дни на тема: „Социално ориентирана икономика в Европейския съюз“ – Карнобат

20.10.2020 Karnobat 1В рамките на инициативата на ЕИЦ Европа Директно Бургас за провеждане на информационни дни на тема „Социално ориентирана икономика в Европейския съюз“ в някои по-малки общини от Бургаска област на 20.10.2020г. екипа на центъра посети гр. Карнобат. Жителите на отдалечените от областния център градове винаги проявяват голям интерес към посещенията на Европа Директно Бургас и с голямо желание дискутират теми, свързани с политиките на Съюза, с работата на европейските институции и целите и приоритетите на Европа в контекст на развитието на техните общини.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1