logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

Дейности на Европа Директно Бургас

Информационни дни на тема: „Социално ориентирана икономика в Европейския съюз“

16.10.2020 Aitos 1Във връзка с изпълнение на годишния си комуникационен план ЕИЦ Европа Директно Бургас стартира поредица от информационни дни, които ще имат за цел да запознаят гражданите на по-малките общини от Бургаска област с политиките на ЕС и с това което Съюзът прави за своите граждани чрез икономическата си политика. Социалната политика е изключително важна за ЕС и чрез своите институции ЕС се опитва да създаде социално отговорна икономика.
Гражданите ще имат възможност да задават своите въпроси и да правят коментари не само по основната тема, но и по всички интересуващи ги теми, свързани с Европейския Съюз и европейските институции.

Прочети още...

Европа директно Бургас и „Политиката на сближаване на Европейския съюз“

08.10.2020 Sozopol 1На 08. 10. 2020 г. екипа на ЕИЦ ЕВОРА ДИРЕКТНО Бургас проведе първото от Поредица информационни събития в Област Бургас на тема : „Политиката на сближаване на Европейския съюз“.
В работата си до сега екипът на ЕИЦ „Европа директно“ Бургас е установил, че жителите на по-малките населени места извън областния център имат информационен дефицит относно политиките на ЕС, насочени към развитието на регионите и от там подобряване качеството на живот на гражданите. Това до голяма степен се отнася до младите хора, учениците от горните класове в средните училища и гимназии в общинските центрове, които трудно придобиват реална представа за това какво прави ЕС за подобряване качеството на живот и намаляване различията в стандартите. Тези млади хора са бъдещите активни европейски граждани, и е необходимо те да разполагат с адекватна информация относно политиките на ЕС за сближаване на регионите.

Прочети още...

Кръгла маса на тема „Силна, отворена и честна търговска политика на ЕС“

28.08.2020 На 28.08.2020г., при спазване на противоепидемичните мерки наложени заради пандемията от COVID 19, ЕИЦ «Европа Директно» Бургас проведе кръгла маса на тема „Силна, отворена и честна търговска политика на ЕС“.

Присъстваха представители на бизнеса , браншови и неправителствени организации. Ръководителя на Европа Директно Бургас направи кратка презентация на присъстващите на тема «Динамиката в развитието на европейските икономически процеси повлияни от търговската политика на ЕС»

Прочети още...

Форум на открито на тема „Какво прави ЕС против климатичните промени и за опазване на околната среда“

10092020 1На 10.09.2020г. ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас проведе форум на открито на тема „Какво прави ЕС против климатичните промени и за опазване на околната среда“ Тази тема вълнува все повече хора и необходимостта от адекватна информация за мерките предприемани от ЕС за решаването на проблемите с климатичните промени е все по-голяма. Това събитие имаше за цел да запознае широката гражданска общественост с усилията на Европейския Съюз за ограничаване на вредното влияние на човешкия фактор върху околната среда. Това вредно влияние включва не само емисиите на парникови газове но и използването на неразрешени химически продукти използвани в селското стопанство, замърсяването с пластмасови отпадъци и други трудно разграждащи се вещества.

Прочети още...

Информационен форум на открито на тема „Европейският съюз – предизвикателства и перспективи“.

aug2020 0След като условията вече позволяват на 19.08.2020г. ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас проведе информационен ден на открито за гражданите и гостите на Бургас. Цел на информационния форум бе да запознае широката гражданска общественост със състоянието на Европейския съюз към момента и с перспективите за неговото развитие.

Информационния щанд на Центъра бе разположен на едно от знаковите места за Бургас –площад «Тройката“. Гражданите и гостите на гр.Бургас имаха възможност да задават своите въпроси на екипа на Центъра по всички теми свързани с функционирането на ЕС и реализирането на неговите политики.
На фона на световната криза породена от пандемията посетителите имаха множество въпроси свързани с предстоящите инициативи на ниво Европейски съюз, които ще отговорят на все по-задълбочаващите се проблеми с безработицата, ограниченията на свободното предвижване на хората и стабилността на здравната система.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1