logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Парламентът подкрепи плановете за европейски цифров портфейл

18.03.24 2 2Новата рамка за цифрова идентичност ще предостави на гражданите на ЕС трансграничен цифров достъп до ключови обществени услуги.

Съгласно регламента, приет в четвъртък и вече съгласуван с министрите на ЕС, този нов портфейл за цифрова самоличност ще позволи на гражданите да се идентифицират и удостоверяват онлайн, без да се налага да прибягват до търговски доставчици (които пораждат опасения за доверие, сигурност и поверителност).

Портфейлът на ЕС ще се използва на доброволен принцип. По време на преговорите евродепутатите осигуриха разпоредби за защита на правата на гражданите и насърчаване на приобщаваща цифрова система, като избягват дискриминацията срещу хората, които избират да не използват цифровия портфейл.

Законът предвижда безплатни „квалифицирани електронни подписи“ за потребители на европейския портфейл, които се ползват с най-голямо доверие и имат същия правен статут като саморъчен подпис, както и взаимодействия между портфейли, за да се подобри гладкото функциониране на цифровия обмен.

Членовете на ЕП също упълномощиха портфейл с отворен код (open source), за да насърчат прозрачността, иновациите и да подобрят сигурността. Те също така определиха строги правила за регистрацията и надзор на участващите предприятия, за да осигурят отчетност и проследимост.

Чрез така нареченото табло за поверителност (privacy dashboard) потребителите ще могат да имат пълен контрол върху своите данни и ще могат да поискат данните им да бъдат изтрити , както е предвидено в Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Цитат

Докладчик Романа Йеркович (С&Д, Хърватия) каза: „Това законодателство има за цел да овласти гражданите, като им предостави пълен контрол върху използването и споделянето на техните данни. Цифровата идентичност еволюира от просто удобство до превръщане в катализатор за гражданско участие, социално овластяване и средство за насърчаване на приобщаването в дигиталната ера“.

Следващи стъпки

Парламентът даде окончателната си зелена светлина на регламента с 335 гласа „за “ , 190 „против“ и 31 „въздържали се“. Сега ще трябва да бъде официално одобрен от Съвета на ЕС, за да стане закон.

Контекст

Проучване на изследователската служба на Европейския парламент подчертава, че след пандемията предоставянето на публични и частни услуги става все по-дигитално. Съществуващите решения за цифров портфейл позволяват на потребителите да съхраняват и свързват данни в единна, безпрепятствена среда на техните мобилни устройства. Въпреки това, според Комисията , това удобство идва с цената на загуба на контрол върху личните данни, когато тези решения са изключени от потвърдена физическа самоличност, което прави киберизмамите и заплахите по-трудни за смекчаване.

Конференция за бъдещето на Европа

Законодателството е пряк отговор на препоръките от Конференцията за бъдещето на Европа, по-специално предложение 35(10) и предложение 33(5). Предложение 35(10) се застъпва за създаването на обща европейска цифрова идентичност за рационализиране на трансграничните цифрови транзакции и услуги. Предложение 33(5) подчертава значението на създаването на сигурна и надеждна цифрова среда.

Източник: ЕП

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 

VOT-2014 300X100pix 

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1