logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Актът за цифровите услуги започва да се прилага за всички онлайн платформи в Европейския съюз

06.03.24 3 2На 17 февруари Актът за цифровите услуги (АЦУ) — историческият нормативен акт на ЕС, който има за цел да направи онлайн средата по-безопасна, по-справедлива и по-прозрачна, започва да се прилага за всички онлайн посредници в ЕС.

С АЦУ ползвателите от ЕС са по-добре защитени срещу незаконни стоки и съдържание и техните права се отстояват на онлайн платформите, на които те се свързват с други ползватели, споделят информация или купуват продукти.

Нови отговорности за платформите и оправомощени ползватели

Всички онлайн платформи, които имат ползватели в ЕС, с изключение на малките и микропредприятията с персонал, по-малък от 50 души, и чийто годишен оборот е по-малък 10 милиона евро, трябва да прилагат мерки за:

 • Борба с незаконното съдържание, стоки и услуги:онлайн платформите трябва да предоставят на ползвателите средства за сигнализиране за незаконно съдържание, включително стоки и услуги. Освен това онлайн платформите ще трябва да си сътрудничат с „доверените податели на сигнали“ — специализирани субекти, на чиито уведомления платформите ще трябва да отдават приоритет.
 • Защита на малолетните и непълнолетните лица: включително пълна забрана на рекламите, насочени към малолетни и непълнолетни лица и основани на профилиране или на техните лични данни.
 • Предоставяне на ползвателите на информация за рекламите, които виждат, например защо им се показва рекламата и кой е платил за нея.
 • Забрана на рекламите, насочени към ползватели въз основа на чувствителни данни, например политически или религиозни убеждения, сексуални предпочитания и др.
 • Представяне на даден ползвател на изложение на мотивите, когато е засегнат от решение за модериране на съдържание, напр. премахване на съдържание, временно блокиране на профил и др., и качване в базата данни на АЦУ за прозрачност на това изложение на мотивите.
 • Предоставяне на ползвателите на достъп до механизъм за подаване на жалби за оспорване на решения за модериране на съдържание.
 • Публикуване доклад за техните процедури за модериране на съдържание, най-малко веднъж годишно.
 • Предоставяне на ползвателя на ясни общи условия и включване на основните параметри въз основа на които работят техните системи за препоръчване на съдържание.
 • Определяне на звено за контакт за органите, както и за ползвателите.

В допълнение към онлайн платформите Актът за цифровите услуги се прилага и към услугите за хостинг (напр. услугите „в облак“ или системите за имена на домейни, услугите на заден план, които свързват ползвателите с поисканите интернет адреси), както и за онлайн посредници (напр. доставчиците на интернет услуги или на домейни). Услугите за хостинг и онлайн посредниците са обект на поднабор от задължения съгласно Акта за цифровите услуги.

От края на август 2023 г. АЦУ вече се прилага за 19-те много големи онлайн платформи (МГОП) и търсачки (МГОТ), определени през април 2023 г. (със средно над 45 милиона ползватели месечно). Три други платформи, определени като МГОП през декември 2023 г., трябва да изпълнят най-строгите задължения съгласно АЦУ до края на април. Въпреки това, те трябва от утре да изпълняват общите задължения от Акта за цифровите услуги.

Координатори на цифровите услуги в държавите членки

Платформите, които не са определени като МГОП или МГОТ, ще бъдат под надзор на равнището на държавите членки от независим регулатор, действащ като национален координатор на цифровите услуги (КЦУ). КЦУ ще са отговорни за това, платформите да спазват правилата. КЦУ ще упражняват надзор и ще правоприлагат АЦУ по отношение платформите, установени на тяхна територия.

На практика, координаторите на цифровите услуги ще:

 • Бъдат първата спирка за ползвателите при подаването на жалби за нарушения на АЦУ от страна на платформите, включително МГОП и МГОТ. Когато е целесъобразно, координаторът на цифровите услуги ще предава жалбата на координатора на цифровите услуги на държавата членка, в която е установена платформата, като ако е целесъобразно я придружава със становище.
 • Сертифицират съществуващи механизми за извънсъдебно обжалване, чрез които ползвателите да работят по жалби и да оспорват решения за модериране на съдържание.
 • Оценяват и предоставят статут на доверени податели на сигнали на подходящи кандидати или независими субекти, които са доказали експертни знания и опит в откриването, идентифицирането и уведомяването за незаконно онлайн съдържание.
 • Обработват исканията на изследователите за достъп до данни от МГОП и МГОТ за конкретни научни изследвания. КЦУ ще правят оценка на изследователите и ще искат достъп до данни от тяхно име.
 • Разполагат с големи правомощия за разследване и правоприлагане, за да гарантират спазването на АЦУ от страна на доставчиците, установени на тяхна територия. Те ще могат да разпореждат проверки след предполагаемо нарушение на АЦУ, да налагат глоби на онлайн платформите, които не спазват АЦУ, и да налагат временни мерки в случай на сериозна вреда за публичната сфера.

Европейски съвет за цифровите услуги

Координаторите за цифровите услуги и Комисията ще сформират независима консултативна група — Европейски съвет за цифровите услуги, който да гарантира, че АЦУ се прилага последователно и че ползвателите в целия ЕС се ползват от едни и същи права, независимо от това къде са установени онлайн платформите.

Този съвет ще дава консултации относно правоприлагането на АЦУ и ще дава съвети по възникнали въпроси, свързани с АЦУ, и може да участва в изготвянето на насоки и анализи. Той също така ще съдейства за надзора на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки и ще изготвя годишни доклади относно значимите системни рискове и най-добрите практики за тяхното смекчаване.

Съветът ще проведе първото си заседание на 19 февруари 2024 г.

Следващи стъпки

През март 2024 г. Комисията възнамерява да приеме насоки относно мерките за намаляване на риска при изборните процеси. През април се очаква обществена консултация за делегирания акт относно достъпа до данни, който да бъде приет до юли и да влезе в сила през октомври 2024 г. През май Комисията планира да приеме акт за изпълнение относно образците за докладите за прозрачност.

Източник: Европейска комисия

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 

VOT-2014 300X100pix 

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1