logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

„Защо се нуждаем от Цифров единен пазар“

cifrovpazas 1На 25. 11. 2019 г. се проведе младежки дебат на тема „Защо се нуждаем от Цифров единен пазар“. Екипа на ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас гостува на студенти от университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас.

Дигиталните технологии все по-бързо навлизат в живота ни и младите хора, естествено, са сред най-активните им потребители. За това допринася и сравнително добрата електронна свързаност в България, сравнена със средните данни за ЕС и от това възможностите да се ползват он-лайн услуги почти навсякъде.

В презентацията поднесена от екипа на центъра бяха разгледани въпросите свързани с мястото на България по отношение на използване на възможностите на електронната търговия особено в трансграничен аспект и по отношение на страните от ЕС. Отбелязано бе, че в национален план компаниите до голяма степен не използват цифровите технологии за осъществяване на дейността си и не се възползват от възможните условия и начини за електронна свързаност с партньори от страни членки на ЕС и извън Съюза. Това се дължи на различията в законодателствата на отделните европейски държави, като те се явяват и пречка за развитието на електронната търговия между производители и търговци базирани в различни държави. Засегнат бе въпроса и за дигитализацията на административните услуги, която би премахнала или намалила редица пречки, съществуващи пред бизнеса.
Участниците в събитието бяха запознати и със Стратегията на ЕК за решаване на проблемите на цифровия единен пазар, която се състои от три области, наречени стълбове, „достъп“,“ цифрова среда“ и “икономика и общество“. Младите хора бяха провокирани да изкажат своите мнения и становища по дискутираните въпроси, като им бе дадена възможност да направят предложения за оптимизиране усилията по реализация на цифровия единен пазар.

cifrovpazas 2

cifrovpazas 3

cifrovpazas 4

cifrovpazas 5

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1