logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

Дискусия на тема : „Какво очаква бизнеса от новия европейски парламент.“

izbori business 1На 29.03.2019г. се проведе дискусия с участието на представители на активния бизнес, браншови организации, НПО, образователни институции и представители на обществеността относно това какво очакват от работата на бъдещите евродепутати.
Събитието бе организирано от ЕИЦ „Европа Директно“ - Бургас в рамките на кампания за повишаване избирателната активност на гражданите и разясняване на техните реални възможности за участие във вземането на решения на европейско ниво.
Динамиката в развитието на европейските икономически процеси, новите възможности, откриващи се пред фирмите за увеличаване на икономическата активност, както и новите предизвикателства породени от развитието на глобалните търговско – икономически взаимоотношения провокираха активен дебат сред участниците в дискусията.


Представителите на бизнеса изразиха своята загриженост за развитието на регионалната икономика чиито специфики не винаги се покриват с общите европейски политики. В този смисъл те изразиха своите повишени очаквания към работата на европейските институции и ролята на техните представители в европейският парламент при поставяне и обсъждане на специфичните проблеми на бургаски регион.
Бяха засегнати теми като възможностите за бъдещото грантово финансиране или кредитиране на бизнес начинания през следващите години. Ролята на европейските представители за развитието на черноморския регион и превръщането му в мирна и просперираща зона. Мерките за опазване на околната среда в региона. Състоянието на пазара на труда и неговата неравномерност и в национален и в регионален мащаб.
В рамките на събитието беше представена и платформата www.thistimeimvoting.com. и сайта Какво прави Европа за мен – www.What-Europe-does-for-me.eu

izbori business 2

izbori business 3

izbori business 4

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1