logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

 

Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?

Европейският фонд за стратегически инвестиции разширява сферите за финансиране

08052017efsiЕвропейският фонд за стратегически инвестиции (EФСИ), който е в основата на Плана "Юнкер", разширява допустимите за финансиране сфери, съгласно новото предложение EFSI 2.0. Вече могат да бъдат включвани и проекти, развиващи устойчиво селско стопанство, рибарство, аквакултури, други сектори на биоикономиката, както и социални услуги. Това обяви зам.-управляващият  директор на ЕФСИ г-жа Илияна Цанова, специален гост на Общото събрание на Европейската асоциация на публичните банки, което се провежда на 6 и 7 юни в София. Домакин на събитието е Българска банка за развитие.


Освен новите сфери за финансиране, Европейската комисия е предвидила и други технически подобрения, включително удължаване на срока на програмата до 31 декември 2020 г. и увеличаване на гаранционния фонд с 12,5 млрд. евро. Така капиталът на фонда ще достигне 33,5 млрд. евро, което следва да мобилизира частни и публични инвестиции в размер на 500 млрд. евро за периода до 2020 г. ЕФСИ 2.0 се съсредоточава и върху устойчивостта на проектите, подобряването на географското покритие и засилване на усвояването в по-слабо развитите региони, като същевременно се цели да се повиши прозрачността на инвестиционните решения и процедурите за управление, и да се засили социалното измерение посредством допълнителни финансови инструменти.
Към момента инвестициите, подкрепени от EFSI, са в размер на 194 млрд. евро, разпределени в следните сектори: "Малки предприятия" (29%), "Енергетика" (24%), "Научни изследвания, развитие и иновации" (20%), "Дигитални компании" (11%), "Транспорт" (9%) и "Социална инфраструктура" (4%). Европейският фонд за стратегически инвестиции действа във всички страни-членки на ЕС, като най-активни по усвояване на средствата по програмата към момента са Франция, Италия и Испания.
У нас Българска банка за развитие е един от основните партньори на Европейската инвестиционна банка по Плана "Юнкер". В края на миналата година българската финансова институция получи от ЕИБ 150 млн. евро за финансиране на иновативни проекти на малки и средни компании и такива в райони с висока безработица.
"ЕФСИ доказа, че е ценен инструмент, който разчита на различни участници на пазара, обединяващи силите си, за да отключат потенциала на всички европейски страни да генерират инвестиции, работни места и растеж", подчерта Ангел Геков, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ББР.

 

Последвайте ни fb tw

 

 eu invest

 

bookshop cdhr

 

 

solvit

 

youreurope en

 

kids-corner bg

 

teachers bg

 

button epso enits about europe

 consumer right banner bg1

 

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1