logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Конференция на тема „Образованието – предпоставка за конкурентен бизнес“

obraz111115 1Екипа на ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас посрещна на 11.11.2015г. студенти и преподаватели от Университет „Проф. др. Асен Златаров“ и представители на няколко водещи фирми в региона за дискусия по темата „Образованието - предпоставка за конкурентен бизнес“. Участниците с интерес изслушаха кратка презентация по темата, която имаше за цел освен да ги запознае с целите на Европейската Комисия за постигане на устойчив икономически растеж и увеличаване на работните места, но и също така да ги провокира да изкажат своето мнение и идеи за по-добър синхрон между образованието и бизнеса. Макар темата за връзката между бизнеса и образованието да не е нова, за постигането на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, заложени в „Стратегия 2020“, тя продължава да бъде актуална.

Младите хора обсъждаха своето бъдеще и възможности за реализация на базата на получените знания и умения по време на своето образование. Като съществен проблем бе отбелязана нестабилната връзка между потребностите на местния бизнес и подготовката на младите специалисти. Да заемеш определена позиция в дадена фирма се оказва почти невъзможно само с теоретични знания. Практическите умения се придобиват по време на стаж или фирмено обучение за което бизнеса не е готов да отделя допълнителни средства. По време на дискусията младите хора и бизнеса предлагаха варианти за сближаване между целите на бизнеса и образованието, които да послужат за основа за изграждане на ефективни партньорства между бургаските университети и местния бизнес.

obraz111115 2

obraz111115 3

obraz111115 4

obraz111115 5

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1