logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Дискусия на тема: „Правата на младите европейци - образование, перспективи, работа“

EP stud az1На 23 април 2014г. екипа на ЕИЦ Европа Директно Бургас проведе дискусия със студенти от двата университета – Бургаски свободен университет и У-т „Проф. д-р Асен Златаров“, чиято цел бе запознаването на младите хора с правата на европейските граждани по-специално в сферата на образованието и заетостта. Изнесената презентация запозна студентите с правата им на потребители, работещи или търсещи работа, даде съвети за пътуване или обучение в Европейския съюз, представи предимствата и възможностите, които предлага единния пазар и начините, как най-добре да се възползваме от тях. Младите хора споделиха какво знаят за правата си като европейски граждани и по-специално за правото на образование и правото на работа.

Дискутирано бе качеството на образованието и дали то отговаря на потребностите на реалния бизнес, възможностите за реализация на европейския трудов пазар и произтичащите от това права и задължения. Бе засегната темата дали изучаваните дисциплини и техният обем допринасят в достатъчна степен за изграждането на професионални качества и умения за намиране на работа у нас и в страните от Европейския съюз. Участниците бяха запознати и с другите информационни служби на ЕС, които могат да им помогнат да намерят решение ако правата им не са спазвани или ако просто се нуждаят от съвет в дадена ситуация.

EP stud az2

 

EP stud az3

 

EP stud az4

 

EP stud az5

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1