logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Дейности на Европа Директно Бургас

Семинар - дискусия за създаването на „Нова политика за миграцията“

mig101215 1Проблема за миграцията е залегнал в приоритетите на новата Европейска Комисия, като същевременно това е и тема предизвикваща широк обществен интерес сред гражданите от страните - външни граници на ЕС и в частност в Бургаски регион.
В тази връзка ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас организира на 10.12.2015г. семинар- дискусия с представители на широката общественост, представители на местната общинска и държавна администрация, неправителствени организации, имащи отношение към проблема.

Прочети още...

Предколеден карнавал

predkol281115 1Предколеден карнавал бе организиран от Общинската програма за деца със специални образователни потребности и Европейски информационен център „Европа директно – Бургас“. Той за пореден път доказа, че няма различни деца и всички заедно могат да играят, да се смеят и да творят. И като на истински празник те се радваха на много балони, музика и награди.
А сградата на Младежки културен център – Бургас , кънтеше от детски смях и песни, които заразиха както родители, така и екипа организирал събитието.

Прочети още...

Конференция на тема „Образованието – предпоставка за конкурентен бизнес“

obraz111115 1Екипа на ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас посрещна на 11.11.2015г. студенти и преподаватели от Университет „Проф. др. Асен Златаров“ и представители на няколко водещи фирми в региона за дискусия по темата „Образованието - предпоставка за конкурентен бизнес“. Участниците с интерес изслушаха кратка презентация по темата, която имаше за цел освен да ги запознае с целите на Европейската Комисия за постигане на устойчив икономически растеж и увеличаване на работните места, но и също така да ги провокира да изкажат своето мнение и идеи за по-добър синхрон между образованието и бизнеса. Макар темата за връзката между бизнеса и образованието да не е нова, за постигането на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, заложени в „Стратегия 2020“, тя продължава да бъде актуална.

Прочети още...

Дискусия на тема „Ролята на регионалния бизнес за икономически растеж и създаване на работни места“

regbiz261115 1Европейският информационен център „Европа Директно“ Бургас събра бизнеса в обсъждане на възможностите за растеж на местната икономика и разкриването на нови работни места.
На среща на 26.11.2015г. бяха обсъдени целите залегнали в контекста на „Стратегия 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и основните приоритети на новата ЕК за създаване на стимули за работни места, растежа и инвестициите.
Бяха обсъдени част от мерките за постигане на тази цел включващи намаляването на регулацията, по-голяма гъвкавост при използване на публичните средства и мобилизиране на допълнителни публично-частни инвестиции в реалната икономика.

Прочети още...

Форум на открито „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”

forum101115 1На 10.11.2015 г. екипът на ИЦ Европа директно - Бургас проведе форум на открито под надслов „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”. Основна цел на форума бе запознаването на широката общественост с приоритетите в работата на Европейската комисия през текущия петгодишен период, с целите, които поставят приоритетите и начините за тяхното постигане. Екипът на центъра разясни приоритетите на Комисията и основните европейски политики, какво прави Европа за гражданите и ролята на ЕС в света. Посетителите на щанда бяха провокирани да изказват своето мнение за работата на европейските институции и да отправят своите предложения към Комисията.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1