logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Дейности на Европа Директно Бургас

Конференция на тема „Образованието – предпоставка за конкурентен бизнес“

obraz111115 1Екипа на ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас посрещна на 11.11.2015г. студенти и преподаватели от Университет „Проф. др. Асен Златаров“ и представители на няколко водещи фирми в региона за дискусия по темата „Образованието - предпоставка за конкурентен бизнес“. Участниците с интерес изслушаха кратка презентация по темата, която имаше за цел освен да ги запознае с целите на Европейската Комисия за постигане на устойчив икономически растеж и увеличаване на работните места, но и също така да ги провокира да изкажат своето мнение и идеи за по-добър синхрон между образованието и бизнеса. Макар темата за връзката между бизнеса и образованието да не е нова, за постигането на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, заложени в „Стратегия 2020“, тя продължава да бъде актуална.

Прочети още...

Форум на открито „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”

forum101115 1На 10.11.2015 г. екипът на ИЦ Европа директно - Бургас проведе форум на открито под надслов „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”. Основна цел на форума бе запознаването на широката общественост с приоритетите в работата на Европейската комисия през текущия петгодишен период, с целите, които поставят приоритетите и начините за тяхното постигане. Екипът на центъра разясни приоритетите на Комисията и основните европейски политики, какво прави Европа за гражданите и ролята на ЕС в света. Посетителите на щанда бяха провокирани да изказват своето мнение за работата на европейските институции и да отправят своите предложения към Комисията.

Прочети още...

Европейски клуб и в Търговска гимназия – Бургас

targim110g 1През месец октомври, по повод честванията на 110 годишния юбилей на гимназията, бе официално открит Европейския клуб. Европа директно – Бургас, естествено, оказа съдействие на младите европейци при осъществяването на тази идея. Интересно е да се отбележи факта, че приемната структура на центъра – Бургаската търговско-промишлена палата е основният инициатор за създаването на гимназията преди повече от век.

Прочети още...

Запознаване с приоритетите в работата на новата Европейска Комисия

101515asenzl 1Екипа на ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас дискутира с младите европейци от Университет „Проф. др. Асен Златаров“ приоритетите в работата на новата Европейска Комисия.

Цел на срещата , проведена през месец октомври 2015г. бе запознаването на младите хора с насоките за работа на ЕК през следващия пет годишен период. Участниците в дискусията задаваха своите въпроси и търсеха отговор на това как техния живот ще се повлияе от новите възможности за обучение квалификация и кариерно развитие в Европа.

Прочети още...

Годишната среща на Европейските информационни центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО под наслов „Изпълнението на ключовите инициативи на Европейския съюз“

bruxelAGM 2015 1Представител на Европа Директно – Бургас взе участие в Годишната среща на мрежата на ЕИЦ Европа Директно състояла се от 19 до 21Октомври 2015г. в Брюксел.
Официално приветствие към участниците в Годишната среща направи г-жа Вивиан Хофман – Директор „Комуникация с гражданите“ към Генерална дирекция комуникация на Европейската Комисия. Тя поздрави присъстващите по повод 10 годишнината от създаването на Мрежата Европа Директно.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1