logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Дейности на Европа Директно Бургас

По повод Деня на Европа 9 Май - Дискусия на тема: "Какво е за мен Европа"

090516 kazino 1Събитието бе организирано съвместно от Общински детски комплекс Бургас, ЕИЦ Европа Директно – Бургас и Областен информационен център.
Участваха членовете на Клуба „Млад европеец“ , ученици от горните класове на бургаските гимназии и студенти от двата университета в града.
Мероприятието започна с презентация на ЕИЦ Европа Директно Бургас за създаването и функционирането на Европейския съюз , работата и ролята на неговите институции, политиките на ЕС по основни актуални теми. Специално внимание бе обърнато на 10-те основни приоритета на Комисията „Юнкер“ , мерките и политиките за тяхното постигане и как това влияе на живота на обикновените граждани и най-вече какво означават тези приоритети за младите хора и какви възможности предоставят за тяхното европейско бъдеще.

Прочети още...

9-ти Май – Ден на Европа – Информационен ден на открито на тема „Европа – настояще и бъдеще“.

090516 panteona 1Денят на Европа бе отбелязан от ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас с организиране на информационен ден за гражданите и гостите на града . Основна цел на мероприятието бе жителите на града да получат по-обширна информация за състоянието на Европейския съюз към момента и с перспективите за неговото развитие. Да задават своите въпроси и да споделят своите мнения по всички теми свързани с функционирането на ЕС и реализирането на неговите политики. Събитието се проведе на едно от знаковите за Бургас места – до Пантеона.

Прочети още...

Предколеден карнавал

predkol281115 1Предколеден карнавал бе организиран от Общинската програма за деца със специални образователни потребности и Европейски информационен център „Европа директно – Бургас“. Той за пореден път доказа, че няма различни деца и всички заедно могат да играят, да се смеят и да творят. И като на истински празник те се радваха на много балони, музика и награди.
А сградата на Младежки културен център – Бургас , кънтеше от детски смях и песни, които заразиха както родители, така и екипа организирал събитието.

Прочети още...

Семинар - дискусия за създаването на „Нова политика за миграцията“

mig101215 1Проблема за миграцията е залегнал в приоритетите на новата Европейска Комисия, като същевременно това е и тема предизвикваща широк обществен интерес сред гражданите от страните - външни граници на ЕС и в частност в Бургаски регион.
В тази връзка ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас организира на 10.12.2015г. семинар- дискусия с представители на широката общественост, представители на местната общинска и държавна администрация, неправителствени организации, имащи отношение към проблема.

Прочети още...

Дискусия на тема „Ролята на регионалния бизнес за икономически растеж и създаване на работни места“

regbiz261115 1Европейският информационен център „Европа Директно“ Бургас събра бизнеса в обсъждане на възможностите за растеж на местната икономика и разкриването на нови работни места.
На среща на 26.11.2015г. бяха обсъдени целите залегнали в контекста на „Стратегия 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и основните приоритети на новата ЕК за създаване на стимули за работни места, растежа и инвестициите.
Бяха обсъдени част от мерките за постигане на тази цел включващи намаляването на регулацията, по-голяма гъвкавост при използване на публичните средства и мобилизиране на допълнителни публично-частни инвестиции в реалната икономика.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1