logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

Дейности на Европа Директно Бургас

Семинар – дискусия на тема „Ново начало за миграционната политика на ЕС“

21.10.2020.Doncho 1Проблема с миграцията отново стои на дневен ред и макар в момента да няма криза, такава не се изключва.Това обуславя засиления интерес, особено на младите хора, към този проблем. В тази връзка на 21.10.2020г. ЕИЦ Европа Директно Бургас проведе среща – дискусия със студенти от университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас. Целта на срещата бе запознаване на младите хора със структурата на миграционните потоци и различните причини пораждащи миграционен натиск в някои от проблемните региони на света.

Прочети още...

Информационни дни на тема: „Социално ориентирана икономика в Европейския съюз“ – Средец

22.10.2020 Sredetz 1Поредната среща от инициативата Информационни дни на тема: „Социално ориентирана икономика в Европейския съюз“ бе проведена на 22.10.2020г. с гражданите и гостите на Община Средец. Жителите на малкото градче очакваха с интерес информационния щанд на ЕИЦ Европа Директно Бургас. Наред с темата, която им бе представена, те дискутираха и основни европейски политики и инициативи на европейските институции, които засягат развитието на малките общини и влияят пряко на начина на живот на хората от по-малките райони на страната.

Прочети още...

Информационни дни на тема: „Социално ориентирана икономика в Европейския съюз“

16.10.2020 Aitos 1Във връзка с изпълнение на годишния си комуникационен план ЕИЦ Европа Директно Бургас стартира поредица от информационни дни, които ще имат за цел да запознаят гражданите на по-малките общини от Бургаска област с политиките на ЕС и с това което Съюзът прави за своите граждани чрез икономическата си политика. Социалната политика е изключително важна за ЕС и чрез своите институции ЕС се опитва да създаде социално отговорна икономика.
Гражданите ще имат възможност да задават своите въпроси и да правят коментари не само по основната тема, но и по всички интересуващи ги теми, свързани с Европейския Съюз и европейските институции.

Прочети още...

Информационни дни на тема: „Социално ориентирана икономика в Европейския съюз“ – Карнобат

20.10.2020 Karnobat 1В рамките на инициативата на ЕИЦ Европа Директно Бургас за провеждане на информационни дни на тема „Социално ориентирана икономика в Европейския съюз“ в някои по-малки общини от Бургаска област на 20.10.2020г. екипа на центъра посети гр. Карнобат. Жителите на отдалечените от областния център градове винаги проявяват голям интерес към посещенията на Европа Директно Бургас и с голямо желание дискутират теми, свързани с политиките на Съюза, с работата на европейските институции и целите и приоритетите на Европа в контекст на развитието на техните общини.

Прочети още...

Европа директно Бургас и „Политиката на сближаване на Европейския съюз“

08.10.2020 Sozopol 1На 08. 10. 2020 г. екипа на ЕИЦ ЕВОРА ДИРЕКТНО Бургас проведе първото от Поредица информационни събития в Област Бургас на тема : „Политиката на сближаване на Европейския съюз“.
В работата си до сега екипът на ЕИЦ „Европа директно“ Бургас е установил, че жителите на по-малките населени места извън областния център имат информационен дефицит относно политиките на ЕС, насочени към развитието на регионите и от там подобряване качеството на живот на гражданите. Това до голяма степен се отнася до младите хора, учениците от горните класове в средните училища и гимназии в общинските центрове, които трудно придобиват реална представа за това какво прави ЕС за подобряване качеството на живот и намаляване различията в стандартите. Тези млади хора са бъдещите активни европейски граждани, и е необходимо те да разполагат с адекватна информация относно политиките на ЕС за сближаване на регионите.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1