logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Новини

Изкуствен интелект: нужна ли е повече прозрачност на алгоритмите

052017 1Дискусията, организирана на 21 ноември от Отдела на ЕП за оценка на научно-техническите алтернативи (STOA), обърна внимание на влиянието, което имат върху хората и техния достъп до информация различни програми, основани на изкуствения интелект. На базата на събирани данни от нашето поведение в Интернет те определят нашите предпочитания и ни предлагат определени услуги и новини за сметка на други.

Прочети още...

Есенен пакет на европейския семестър: EК дава насоки за устойчив и приобщаващ икономически растеж

042017 15Европейската комисия определи икономическите и социалните приоритети на ЕС за предстоящата година в рамките на европейския семестър за координация на икономическите, фискалните и социалните политики.
Днешният пакет се основава на есенната икономическа прогноза на Комисията от 2017 г. Той включва Доклад за механизма за предупреждение (ДМП), който има за цел предотвратяването на дисбалансите, затрудняващи нормалното функциониране на икономиките на държавите членки. Предлага се през 2018 г. 12 държави да бъдат обхванати от задълбочен преглед.

Прочети още...

Процедура на подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

042017 14МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
ОБЯВА
за процедура на подбор на проекти:
BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност", Инвестиционен приоритет 3.2 Ресурсна ефективност, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

Прочети още...

Успех на преговорите между институциите на ЕС за премахване на неоправданото блокиране на географски принцип

042017 13Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия постигнаха политическо споразумение за премахването на неоправданото блокиране на географски принцип за потребителите в интернет, което е важна част от изграждането на цифров единен пазар за Европа.
По този повод българският комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заяви:
"Премахването на неоправданото блокиране на географски принцип е огромна стъпка напред за потребителите и за изграждането на истински цифров единен пазар, работещ за всички.

Прочети още...

Разширяване на мрежата от жени „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа

042017 12В БТПП се проведе информационен семинар по проект SEEWBAN - „South Eastern Europe Women Business Angels Network“. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия и има за цел да насърчи развитието на женското предприемачество, както и да разшири мрежата на жените „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа.
В проекта участват 12 организации от 7 страни: Гърция, България, Кипър, Италия,Унгария, Словения и Шотландия.
По време на семинара жените предприемачи се запознаха с предстоящите дейности, които ще се реализират по проекта , а именно он-лайн обучителната платформа, която ще стартира от м. декември 2017 г. и която има за цел да насърчи жените предприемачи да създадат мрежа от „бизнес ангели“.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1