logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU

Новини

Оценка на използването на Директива 2010/24/ЕС – публична дискусия

10022017 2В края на миналата година Европейската комисия стартира публична консултация относно функционирането на взаимната помощ за събиране на данъчни вземания между държавите-членки на ЕС. Това е част от провеждана оценка от страна на Европейската комисия.
Целта на консултацията е:
  • да събере мнения от заинтересовани страни, различни от данъчните администрации, относно техния практически опит с действащите правила, касаещи трансграничната взаимна помощ при събиране на вземания;
  • да предостави нови виждания за текущата оценка и докладване за ефективността на Директива 2010/24/ЕС;

Прочети още...

Започва действието на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021

10022017 1На 9 февруари български и чуждестранни институции и организации от  Норвегия, Исландия и Лихтенщайн поставиха началото на  изпълнението на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство  и Норвежкия финансов механизъм  за периода 2014 – 2021 в България. В рамките на двата механизма България получава достъп до 210,1 млн. евро за финансиране на проекти в редица ключови за страната ни програмни области.
Финансовият механизъм на ЕИП с ресурс от 115 млн. евро ще финансира проекти за местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата.

Прочети още...

Обществената консултация на тема „Изграждане на европейска икономика, основана на данни“

09022017HORIZON2020Световната икономика използва все повече и повече цифровите технологии. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) вече не са отделен сектор, а представляват основата на всички модерни новаторски икономически системи. В цифровия единен пазар свободното движение на стоки, хора, услуги и капитал е гарантирано и хората и предприятията имат безпроблемен достъп до онлайн дейности в условията на лоялна конкуренция и високо равнище на защита на личните данни и на данните на потребителите, независимо от тяхната националност или мястото им на пребиваване.

Прочети още...

Стартира проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”

09022017techstartМинистерството на икономиката стартира проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”.
Целта на проекта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образование през настоящата година) да реализират тези идеи и да се популяризират успехите им. Младите предприемачи ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми.

Прочети още...

1 млрд. евро за увеличаване на ефективността на частните инвестиции в европейската транспортна инфраструктура

08022017transportЕвропейската комисия въвежда нов начин за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура в Европа. В рамките на поканата за представяне на предложения безвъзмездни средства в размер на 1 млрд. евро от Механизма за свързване на Европа — транспорт ще бъдат съчетани с финансиране от публични финансови институции, частния сектор или, за първи път, от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е в основата на Плана за инвестиции за Европа — основен приоритет на Комисията „Юнкер“.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1