logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Новини

Комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране

117IBЕвропейската комисия предложи нови строги правила за прозрачност, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти.
Изтеклата неотдавна в средствата за масово осведомяване информация, в т.ч. по т.нар. „Досиета от Панама“, разкри по какъв начин някои посредници активно подпомагат дружествата и физическите лица в избягването на данъчното облагане — обикновено чрез сложни трансгранични схеми.

Прочети още...

Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г.: Швеция отново е лидер по иновации в ЕС

116IBПрез последната година резултатите в областта на иновациите в ЕС продължиха да бъдат добри, въпреки донякъде нееднаквия напредък, наблюдаван в Европа.
Това е един от основните резултати от последния Европейския сравнителен анализ на иновациите, който бе публикуван на 20 юни от Европейската комисия. Като цяло резултатите в областта на иновациите са се подобрили в 15 страни, въпреки че сред тези държави членки съществуват големи разлики. Лидер по иновации остава Швеция, а Литва, Малта, Нидерландия, Австрия и Обединеното кралство са най-бързо развиващите се държави членки в тази област. В глобален мащаб ЕС постепенно настига Канада и САЩ, но Южна Корея и Япония все още заемат първите места. Сред международните конкуренти Китай показва най-бърз напредък.

Прочети още...

Увеличен е бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

040116konВъв връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с което е увеличен бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ беше издадено Решение № РД-16-832/13.06.2017 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК.
С увеличението ще се финансират 35 проектни предложения от категория „микро и малки предприятия“, включени в резервен списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране и са получили 78.5 точки и повече.

Прочети още...

Държавите от Вишеградската четворка и Румъния, Словения, България и Хърватия приеха обща декларация за бъдещето на ЕС

160617Искаме Европа с една скорост, основана на солидарност, сближаване и уважение към основните принципи и ценности, която да интегрира интересите на всички граждани и бизнеса. Това се посочва в Декларацията приета на срещата на министрите на икономиката и министрите, отговарящи за кохезионната политика на страните от Вишеградската четворка (Полша, Унгария, Чехия, Словакия) и Румъния, Словения, България и Хърватия, която се проведе в Варшава. От българска страна в нея участваха вицепремиерът Томислав Дончев и заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, а сред присъстващите бе и еврокомисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер.

Прочети още...

Емисии на парникови газове: ЕП гласува амбициозни планове

150517emisiiЕвропейският парламент гласува на 14 юни, регламент, определящ националния принос за постигане на поетите от ЕС ангажименти в Споразумението за климата от Париж.
Законодателният акт, известен като "регламент за поделянето на усилията", е сред основните инструменти на ЕС в политиката за климата. Той засяга емисии от сектори като транспорт, селско стопанство, строителство и управление на отпадъци, които не са обхванати от европейската схема за търговия с емисии.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1