logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

Новини

Пчеларство: евродепутати искат мерки срещу вроса на фалшив мед

pchelarstvo 01Пчелите играят важна роля не само за околната среда, но и за икономиката. Парламентът се обявява за по-добрата им защита и срещу вноса на нискокачествен мед.
Защо пчелите са важни
Пчелите имат ключово значение за биоразнообразието и сигурността на храните - 84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа са зависими от пчелното опрашване. Икономическата полза от тях се оценява на 14,2 млрд. евро годишно.
В Европейския съюз има около 600 000 пчелари и 17 млн. кошера. Те произвеждат около 250 000 тона всяка година. Най-големите производители през 2015 г. са били Румъния, Испания и Унгария.

Прочети още...

Нова европейска стратегия за справяне с пластмасовите отпадъци

17012018Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета на 16 януари, е част от прехода към кръгова икономика.
Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа. Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена.

Прочети още...

Предложение за повишена защита на интелектуалната собственост в Европейския съюз

1217 3Европейската комисия представи инициативи за по-ефикасни действия срещу нарушенията на правата върху интелектуалната собственост.  Залагат се мерки за производството по трансгранични съдебни спорове и справянето с проблема с внасяните в ЕС фалшифицирани или пиратски стоки.
Тези стоки представляват 5 % от общия обем на внасяните в ЕС стоки и възлизат на стойност 85 млрд. евро.

Прочети още...

Възобновяеми източници на енергия: какъв е делът им в Европа и в България

1217 2На 28 ноември комисията по енергетика в ЕП гласува по промени в директивата за възобновяемата енергия, които включват амбициозни цели за производството от „зелени“ източници - слънце, вода, вятър, биомаса. Заложени са и нови принципи за финансова подкрепа на подобни енергийни проекти.
Европа вече е извървяла дълъг път в тази насока. Според настоящите правила до 2020 г. 20% от енергийното потребление в ЕС трябва да идва от възобновяеми източници. За да се постигне общата цел, са формулирани и национални цели. Както показва таблицата по-долу, повечето страни в ЕС са достигнали или са на път да достигнат целите си за 2020 г.

Прочети още...

Комитетът за наблюдение на ОПДУ обсъди с неправителствени организации напредъка в административната реформа и електронното управление

1217 1Институции, отговорни за прилагането на административната реформа и електронното управление, както и широк кръг от неправителствени организации и социално-икономически партньори участваха в дискусия за изпълнението на политиките в тези сфери по време на Седмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). В него взеха участие близо 70 души – представители на Европейската комисия (ЕК), публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор.
Вече се изпълняват 219 мерки за намаляване на административната тежест, а до 5 декември министрите следва да представят отчет за предприетите действия за отстраняване на констатираните нарушения на Наредбата за административното обслужване, отчете дирекция „Модернизация в администрацията“ към Министерския съвет.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1