logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

Новини

Европейската комисия приветства приемането на нови инструменти за борба с ДДС измамите в ЕС

pj2018Комисията приветства постигнатото днес от държавите — членки на ЕС, политическо споразумение за нови инструменти за преодоляване на пропуските в системата на ЕС на данъка върху добавената стойност (ДДС). Тези пропуски могат да доведат до мащабни измами с ДДС и до ежегодни загуби в размер на 50 милиарда евро за националните бюджети на държавите — членки на ЕС.
С новите мерки, предложени от Комисията през ноември 2017 г., се цели да се изгради доверие между държавите членки, така че те да обменят повече информация, и да се насърчи сътрудничеството между националните данъчни и правоприлагащи органи.

Прочети още...

Препоръки на Европалати към Австрийското председателство на Съвета на ЕС

evropal2018В продължение на успешните събития в София по повод на Българското председателство на Съвета на ЕС и предстоящото Австрийско европредседателство, д-р Кристоф Лайтл, президент на Европалати, се срещна с канцлера на Австрия Себастиан Курц.
Припомняме, че д-р Лайтл участва в Европейски парламент на предприятията (ЕПП) в София, който се проведе на 11 и 12 юни в НДК и беше организиран от БТПП. В изказването му пред ЕПП  и на последвалия Борд на директорите на Европалати бяха очертани насоките за развитие на предприемачеството в Европа.
Д-р Лайтл  представи на канцлера Себастиан Курц препоръките на  Европалати към Австрийското председателство, в контекста на дискусията и предложенията на бизнеса по време на ЕПП.

Прочети още...

„Красива България” открива извънредна кампания за набиране на кандидати за осигуряване на достъпна среда на обществени сгради

krasivabg2018Проект „Красива България” открива извънредна кампания за набиране на кандидати за участие по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”. Кампанията ще приключи на 23 юли и е насочена към общините и държавните институции, собственици на обектите – предмет на проектните предложения.
Мярката цели създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда в сградите, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания. Допустимите проектни предложения трябва да включват строително-монтажни/ремонтни работи, чрез които съществуващи сгради се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация.

Прочети още...

Процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

inov21018Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“
Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Прочети още...

Младежки дебат „Накъде отива Европа?“

debat

Бюрото на Европейския парламент в България Ви кани да се включите в младежкия дебат „Накъде отива Европа?“, който ще се проведе в Бургас на 27 април 2018 г., петък.

В събитието ще вземат участие Ивайло Калфин, бивш член на Европейския парламент (очаква се потвърждение), проф. д-р Милен Балтов, заместник-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество, Бургаски свободен университет, и гл. ас. д-р Ралица Ковачева, Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Модератор на дебата ще бъде Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1