logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Новини

Бъдещето на финансите на ЕС: Група на високо равнище излиза с предложения за опростяване на достъпа до фондовете на ЕС

170317ekДнес групата от независими експерти по политиката на сближаване представи окончателния си доклад за по-опростена рамка на фондовете на ЕС след 2020 г.
Макар че постиженията на политиката на сближаване на ЕС са безспорни, обемът на разпоредбите понякога затруднява работата на органите, които управляват по места фондовете на ЕС, и на предприятията, които искат да кандидатстват за финансиране. Поради това опростяването е от основно значение и Европейската комисия следва да проучи възможностите за опростяване на достъпа до фондовете на ЕС в бюджетната рамка след 2020 г.

Прочети още...

On-line проучване за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (CETA)

128IBВъв връзка с подписаното през 2016 г. и одобрено от Европейския парламент в началото на 2017 г. Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (CETA) се провежда он-лайн проучване за пазарния опит на европейски фирми, развиващи дейност на канадските пазари.
Проучването е насочено към експортно-ориентирани европейски фирми с установени позиции на канадския пазар или фирми в процес на договаряне или установяване на партньорства, които биха споделили проблеми и пречки, свързани с достъпа на европейски стоки и услуги в Канада.

Прочети още...

Прекратяват процедурата за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”

127IB2Причините за прекратяването се базират на резултата от приключилия първи етап на оценка на административно съответствие и допустимост, в който отпадат изключително голям брой проектни предложения, между 35 и 55 % от всички подадени проекти. В голямата си част, това са кандидати, които не са спазили процентното съотношение между преки и непреки разходи при формиране на бюджета.
Управляващият орган (УО) предприе действия по прецизиране на текстовете в Условията за кандидатстване с цел да даде възможност на по-голям брой качествени проекти да преминат етапа на административно съответствие и достигнат до същинския етап на техническа и финансова оценка на проектната идея.

Прочети още...

Европейският съюз и Япония постигнаха принципна договореност по споразумение за икономическо партньорство

127IBЕвропейският съюз и Япония постигнаха принципна договореност по основните елементи на споразумение за икономическо партньорство. Това ще бъде най-важното двустранно търговско споразумение, сключвано някога от ЕС, и първото такова, включващо конкретен ангажимент по Парижкото споразумение относно изменението на климата.
За ЕС и неговите държави членки споразумението за икономическо партньорство ще означава премахване на много голяма част от плащаните от дружества от ЕС мита, възлизащи общо на 1 милиард евро годишно, отваряне на японския пазар за вноса на ключови селскостопански продукти от ЕС и увеличаване на благоприятните възможности в редица сектори.

Прочети още...

Мултинационалните компании да разкриват данъчна информация във всяка страна, в която оперират

030217fond  • Мултинационалните компании да разкриват публично колко данъци плащат и в кои държави;
  • Оповестяването на данъчната информация включва и данни за данъците, които са платени извън ЕС;
  • Мерките обхващат компании с годишни приходи от 750 млн. евро и повече.
Големите корпорации следва да направят публично достъпна информацията относно това колко данъци плащат и в кои държави, заявиха евродепутатите след разискване и гласуване в пленарната зала във вторник.
Те подкрепиха предложение, с което ще задължат многонационалните компании да отчитат своите данъци във всяка държава, в която оперират. Възможни са изключения в случаи на чувствителна търговска информация.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1