logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Новини

Европейският съюз и Япония постигнаха принципна договореност по споразумение за икономическо партньорство

127IBЕвропейският съюз и Япония постигнаха принципна договореност по основните елементи на споразумение за икономическо партньорство. Това ще бъде най-важното двустранно търговско споразумение, сключвано някога от ЕС, и първото такова, включващо конкретен ангажимент по Парижкото споразумение относно изменението на климата.
За ЕС и неговите държави членки споразумението за икономическо партньорство ще означава премахване на много голяма част от плащаните от дружества от ЕС мита, възлизащи общо на 1 милиард евро годишно, отваряне на японския пазар за вноса на ключови селскостопански продукти от ЕС и увеличаване на благоприятните възможности в редица сектори.

Прочети още...

Мултинационалните компании да разкриват данъчна информация във всяка страна, в която оперират

030217fond  • Мултинационалните компании да разкриват публично колко данъци плащат и в кои държави;
  • Оповестяването на данъчната информация включва и данни за данъците, които са платени извън ЕС;
  • Мерките обхващат компании с годишни приходи от 750 млн. евро и повече.
Големите корпорации следва да направят публично достъпна информацията относно това колко данъци плащат и в кои държави, заявиха евродепутатите след разискване и гласуване в пленарната зала във вторник.
Те подкрепиха предложение, с което ще задължат многонационалните компании да отчитат своите данъци във всяка държава, в която оперират. Възможни са изключения в случаи на чувствителна търговска информация.

Прочети още...

EП предлага мерки за по-дълъг живот на продуктите

125IBСредният смартфон издържа под две години, толкова изкарват и дрехи, обувки и играчки, а компютри, колела и спортно облекло се развалят след 3-4 години, показват данни. Парламентът ще гласува следващата седмица доклад, призоваващ за конкретни мерки срещу пилеенето на пари, ресурси и енергия, свързано с бързото остаряване на продуктите.
По-високи стандарти и модулен дизайн
Депутатите искат да видят продукти, които издържат дълго. Те призовават за минимални стандарти, които могат да бъдат въведени с помощта на европейските организации за стандартизация.

Прочети още...

Възможности, предлагани от съвместния изследователски център на Eвропейската комисия

124IB2Съвместният изследователски център на Европейската комисия (СИЦ) отваря своите научни лаборатории и съоръжения за хора, работещи в академични среди и научноизследователски организации, индустрията, малки и средни предприятия (МСП) и по-общо в публичния и частния сектор. Тази инициатива е извън квотата за командировани национални експерти и дава огромен шанс за създаване на партньорски контакти, получаване на топ-ниво обучение, но и взаимстване на опит за осигуряването на отворен достъп до научноизследователска инфраструктура, от което може да се ползват бъдещите Центрове за върхови постижения, Центрове за компетентност, регионални центрове и други обекти от Пътната карта за научноизследователска инфраструктура.

Прочети още...

На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“

124IBУправляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 публикува изменена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“
Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1