logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Новини

Възобновяеми източници на енергия: какъв е делът им в Европа и в България

1217 2На 28 ноември комисията по енергетика в ЕП гласува по промени в директивата за възобновяемата енергия, които включват амбициозни цели за производството от „зелени“ източници - слънце, вода, вятър, биомаса. Заложени са и нови принципи за финансова подкрепа на подобни енергийни проекти.
Европа вече е извървяла дълъг път в тази насока. Според настоящите правила до 2020 г. 20% от енергийното потребление в ЕС трябва да идва от възобновяеми източници. За да се постигне общата цел, са формулирани и национални цели. Както показва таблицата по-долу, повечето страни в ЕС са достигнали или са на път да достигнат целите си за 2020 г.

Прочети още...

Комитетът за наблюдение на ОПДУ обсъди с неправителствени организации напредъка в административната реформа и електронното управление

1217 1Институции, отговорни за прилагането на административната реформа и електронното управление, както и широк кръг от неправителствени организации и социално-икономически партньори участваха в дискусия за изпълнението на политиките в тези сфери по време на Седмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). В него взеха участие близо 70 души – представители на Европейската комисия (ЕК), публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор.
Вече се изпълняват 219 мерки за намаляване на административната тежест, а до 5 декември министрите следва да представят отчет за предприетите действия за отстраняване на констатираните нарушения на Наредбата за административното обслужване, отчете дирекция „Модернизация в администрацията“ към Министерския съвет.

Прочети още...

Програма за данъчно обучение започна в целия ЕС

052017 2Стартира пилотният проект на Европейския съюз за дигитално данъчно образование за млади европейци (TAXEDU). Проектът е инициатива на Европейския парламент, Европейската комисия и се реализира с участието на 16 данъчни администрации от ЕС, включително България. Целта на образователната програма е повишаване на фискалната грамотност на младите, чрез използване на модерни комуникационни канали и съответно намаляването на данъчните измами и избягването на данъци в цяла Европа в дългосрочен план.

Прочети още...

Изкуствен интелект: нужна ли е повече прозрачност на алгоритмите

052017 1Дискусията, организирана на 21 ноември от Отдела на ЕП за оценка на научно-техническите алтернативи (STOA), обърна внимание на влиянието, което имат върху хората и техния достъп до информация различни програми, основани на изкуствения интелект. На базата на събирани данни от нашето поведение в Интернет те определят нашите предпочитания и ни предлагат определени услуги и новини за сметка на други.

Прочети още...

Есенен пакет на европейския семестър: EК дава насоки за устойчив и приобщаващ икономически растеж

042017 15Европейската комисия определи икономическите и социалните приоритети на ЕС за предстоящата година в рамките на европейския семестър за координация на икономическите, фискалните и социалните политики.
Днешният пакет се основава на есенната икономическа прогноза на Комисията от 2017 г. Той включва Доклад за механизма за предупреждение (ДМП), който има за цел предотвратяването на дисбалансите, затрудняващи нормалното функциониране на икономиките на държавите членки. Предлага се през 2018 г. 12 държави да бъдат обхванати от задълбочен преглед.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1