logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

„Красива България” открива извънредна кампания за набиране на кандидати за осигуряване на достъпна среда на обществени сгради

krasivabg2018Проект „Красива България” открива извънредна кампания за набиране на кандидати за участие по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”. Кампанията ще приключи на 23 юли и е насочена към общините и държавните институции, собственици на обектите – предмет на проектните предложения.
Мярката цели създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда в сградите, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания. Допустимите проектни предложения трябва да включват строително-монтажни/ремонтни работи, чрез които съществуващи сгради се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация.


Максималният общ бюджет за едно проектно предложение по мярка М01-01 е 120 000 лв. с ДДС, а минималният – 30 000 с ДДС. Финансирането от Проект „Красива България” е най-много 90% от общия бюджет за проектното предложение, а съфинансирането от кандидата трябва да е най-малко 10% от него.
Подробна информация за условията за кандидатстване може да се намери в интернет-страницата на Проект „Красива България”: www.beautifulbulgaria.com

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1