logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

Предстои в България да се въведат два нови вида платежни услуги

042017 1В България предстои да се въведат два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка. Те ще бъдат регулирани със закона за платежните услуги и платежните системи, подготвен от БНБ. С него се въвежда съответната директива на ЕС и прилагането й трябва да е факт до 13 януари 2018 г. Това съобщи подуправителят на БНБ Нина Стоянова пред участниците в конференцията "Финансите в дигиталния свят", организирана от в. „Банкеръ“, София, 2 октомври 2017 г.


Информационните технологии оказват все по-голямо въздействие върху всички сфери на живота, в това число и в динамично развиващата се област на платежните услуги и свързаните с тях технически иновации. Втората директива за платежните услуги (PSD2) отчита настъпилите промени в пазара на платежните услуги, свързани главно с все по-широкото извършване на плащания през интернет и чрез отдалечен достъп.

Във връзка с това подуправителят на БНБ представи проекта на нов Закон за платежните услуги и платежните системи, с който предстои в националното законодателство да бъдат въведени изискванията на директивата. Срокът за въвеждане на директивата от държавите – членки на Европейския съюз, е до 13 януари 2018 г, докогато се очаква Народното събрание да приеме законопроекта. Във връзка с това с приемането на новия закон се извършват промени в следните основни направления:
• По-голям избор на платежни услуги при прилагане на по-високи изисквания към доставчиците им;
• По-сигурни плащания, извършвани в интернет или чрез друг дистанционен способ;
• По-добра информираност и защита на потребителите.
Нови видове платежни услуги
Въвеждат се два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка, и се регулира дейността на доставчиците, които ги предлагат. Доставчик на услуги по иницииране на плащане ще трябва да бъде лицензиран от БНБ като платежна институция, а доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка – да бъде вписан в публичeн регистър при БНБ. Доставчиците на новите два вида платежни услуги изпълняват ролята на посредници между ползвателите на платежни услуги и доставчиците на платежни услуги, обслужващи техните сметки, като не държат средствата на ползвателя на нито един етап от платежния процес. Обмяна на информация между тези страни ще се осъществява само в случай на използване на новите платежни услуги от клиента и при негово съгласие за това, при прилагане на общи и сигурни стандарти за връзка и защита на информацията.
Повече информация  ТУК

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1