logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

Мултинационалните компании да разкриват данъчна информация във всяка страна, в която оперират

030217fond  • Мултинационалните компании да разкриват публично колко данъци плащат и в кои държави;
  • Оповестяването на данъчната информация включва и данни за данъците, които са платени извън ЕС;
  • Мерките обхващат компании с годишни приходи от 750 млн. евро и повече.
Големите корпорации следва да направят публично достъпна информацията относно това колко данъци плащат и в кои държави, заявиха евродепутатите след разискване и гласуване в пленарната зала във вторник.
Те подкрепиха предложение, с което ще задължат многонационалните компании да отчитат своите данъци във всяка държава, в която оперират. Възможни са изключения в случаи на чувствителна търговска информация.

 • Целта е да се повиши прозрачността на данъчното облагане и да се предостави на обществото публично достъпна информация относно колко и къде плащат данъци мултинационални компании.
  Публичен достъп до данъчна информация
  Според предложените мерки информацията за данъчното облагане на мултинационални компании с годишен оборот от над 750 млн. евро ще бъде публикувана в общ формуляр във всяка данъчна юрисдикция, в която е оперирала компанията или нейно дъщерно дружество.
  Компаниите също се задължават да внасят декларация и в публичен регистър, управляван от ЕК.
  Информацията ще включва:
   - името на фирмата (където е приложимо), списък на всички дъщерни предприятия, кратко описание на естеството на техните дейностите и географско местоположение;
   - броят на служителите, наети на работа на еквивалент на пълен работен ден;
   - размера на нетния оборот;
   - обявения капитал;
   - продажбите и покупките;
   - размера на данъците, платени през съответната финансова година от фирмата и нейните дъщерни предприятия, които извършват дейност във всяка данъчна юрисдикция както рамките на Европейския съюз и извън него;
   - стойността на генерираните приходи;
   - дали компаниите, дъщерните предприятия или клоновете се ползват от преференциално данъчно третиране.
  Евродепутатите подкрепиха мерки за защита на компании в случаи на чувствителна търговска информация. Те предвиждат държавите членки да могат да разрешават един или повече елементи от информация временно да бъдат пропуснати в декларацията. Изключенията ще бъдат подновявани всяка година и ще се прилагат само в данъчната юрисдикция на държавата членка, която предоставя освобождаването.
  След като дадена държава членка предостави изключение, тя трябва да информира конфиденциално Европейската комисия относно избегнатата информация, както и подробно обяснение на изключението.

 • Комисията ще публикува на сайта си всяка година списък с фирмите, които са получили изключения и кратки обяснения на причините.
  Стриктни ограничения относно периода на изключения
  Парламентът също така подкрепи изменения, които поставят ограничения на изключенията за предоставяне на данъчна информация от страна на фирми. Едно от измененията задължава компаниите, които изгубят правото си на изключение, веднага да направят публично достъпна избягваната до момента информация. Фирмите също така ще трябва да кандидатстват всяка година за подновяване на изключенията.
  В допълнение към това в края на периода на неоповестяване съответната фирма ще трябва да публикува ретроактивно данъчните си данни под формата на аритметично общо кратно, така че да покрият периода, в който са се ползвали от имунитет за публикуването на тези данни.
  Следващи стъпки
  След като Парламентът одобри проекта на доклада с 534 гласа „за“ срещу 98 гласа „против“, 62 „въздържал се“, той ще бъде върнат обратно в комисиите, за да започнат преговорите в рамките на споразумение на първо четене въз основата на получен мандат в пленарна зала.
  Бързи факти
  Законодателството е една от мерките срещу избягването на плащане на корпоративни данъци, което според изчисления на ЕК струва на страните от ЕС между 50 и 70 милиарда евро годишно.
  Цитат
  Съдокладчикът Евелин Регнер (С&Д, Австрия) каза: „Ако не въведем докладването за всяка страна на активност, никога няма да осветлим системата на компаниите-пощенски кутии, която се използва, за да се преместват печалбите и избягва плащането на данъци по целия свят. Сега сме готови за преговорите със Съвета, за да намерим общ режим на докладване. ЕС трябва да води в борбата срещу избягването на данъци.“
  Съдокладчикът Юг Байе (С&Д, Белгия) каза: „Всяко евро неплатени данъци на мултинационалните корпорации представлява едно евро в повече, което се плаща от физическите лица.“

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1