logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Възможности, предлагани от съвместния изследователски център на Eвропейската комисия

124IB2Съвместният изследователски център на Европейската комисия (СИЦ) отваря своите научни лаборатории и съоръжения за хора, работещи в академични среди и научноизследователски организации, индустрията, малки и средни предприятия (МСП) и по-общо в публичния и частния сектор. Тази инициатива е извън квотата за командировани национални експерти и дава огромен шанс за създаване на партньорски контакти, получаване на топ-ниво обучение, но и взаимстване на опит за осигуряването на отворен достъп до научноизследователска инфраструктура, от което може да се ползват бъдещите Центрове за върхови постижения, Центрове за компетентност, регионални центрове и други обекти от Пътната карта за научноизследователска инфраструктура.


Предоставянето на достъп до гостуващите изследователи е част от стратегията на JRC за:
  • подобряване на разпространението на научно знание;
  • повишаване на конкурентоспособността;
  • преодоляване на разликата между научните изследвания и промишлеността.
Учените ще имат възможност да работят в следните области:
  • ядрена безопасност и сигурност (лаборатории на Евратом);
  • химия;
  • биологични науки / науки за живота;
  • cфизика;
  • информационни и комуникационни технологии
 Пилотно, ще бъдат отворени три съоръжения в Испра (Италия) в областта на безопасността и сигурността на сградите и на нано-биотехнологиите.
 Другите обекти на СИЦ в Белгия, Германия и Нидерландия планират постепенно да осигурят достъп след завършване на пилотната фаза през 2017-2018 г.
Ще има два вида достъп до научноизследователските инфраструктури на СИЦ:
Първата (основана на съответствието) се основава на научното и социално-икономическото значение на предложения проект и включва процес на подбор за преглед от експерти след покана за представяне на предложения. Този вид достъп е насочен основно към университетите, научноизследователските институции и малките и средните предприятия (МСП) в области, свързани със стратегическите приоритети на СИЦ и приоритетите на ЕС, свързани със стандартизацията, интеграцията и сближаването, устойчивия растеж и конкурентоспособността.
Повече информация за отворените обяви и крайните срокове се намират на: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access.

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1