logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Европейската комисия предприема действия за модернизиране на европейската мобилност и транспорт

 

08052017eumobЕвропейската комисия представи на 31 май „Европа в движение“ - пакет от осем инициативи в сферата на мобилността и транспорта, чиято цел е да помогне на този сектор да запази своята конкурентоспособност в процеса на социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация.
„Европа в движение“ е широкообхватен пакет от инициативи, който ще направи по-безопасно движението по пътищата; ще насърчи използването на по-справедливи системи за пътно таксуване; ще намали емисиите на CO2, замърсяването на въздуха и задръстванията; ще намали бюрокрацията за предприятията; ще помогне в борбата с незаконното наемане на работна ръка и ще осигури подходящи условия за работа и време за почивка на заетите в сектора.


Дългосрочните ползи от посочените мерки ще излязат извън рамките на сектора на транспорта чрез насърчаване създаването на работни места, растежа и инвестициите, укрепване на социалната справедливост, разширяване на избора на потребителите и решително извеждане на Европа по пътя към ниски емисии.
Комисарят по въпросите на транспорта Виолета Булц заяви: „ЕС има уникалната възможност да поведе инициативата за модернизиране на автомобилния транспорт не само в Съюза, но също и в световен мащаб. Нашите реформи ще поставят основите за стандартизирани, цифровизирани решения за автомобилния транспорт, по-справедливи социални условия и приложими пазарни правила. Те ще спомогнат за намаляване на социално-икономическите разходи за транспорт, като загубата на време в задръствания, смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата, рисковете за здравето от замърсяването и шума, като същевременно ще удовлетворят потребностите на гражданите, предприятията и природата. Общите стандарти и трансграничните услуги ще помогнат и за осъществяването на мултимодалните пътувания в цяла Европа.“
Повече информация ще намерите ТУК, както и в интернет на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_bg.htm

 

Европейската комисия предприема действия за модернизиране на европейската мобилност и транспорт

 

Европейската комисия представи на 31 май „Европа в движение“ - пакет от осем инициативи в сферата на мобилността и транспорта, чиято цел е да помогне на този сектор да запази своята конкурентоспособност в процеса на социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация.

 

„Европа в движение“ е широкообхватен пакет от инициативи, който ще направи по-безопасно движението по пътищата; ще насърчи използването на по-справедливи системи за пътно таксуване; ще намали емисиите на CO2, замърсяването на въздуха и задръстванията; ще намали бюрокрацията за предприятията; ще помогне в борбата с незаконното наемане на работна ръка и ще осигури подходящи условия за работа и време за почивка на заетите в сектора. Дългосрочните ползи от посочените мерки ще излязат извън рамките на сектора на транспорта чрез насърчаване създаването на работни места, растежа и инвестициите, укрепване на социалната справедливост, разширяване на избора на потребителите и решително извеждане на Европа по пътя към ниски емисии.

 

Комисарят по въпросите на транспорта Виолета Булц заяви: „ЕС има уникалната възможност да поведе инициативата за модернизиране на автомобилния транспорт не само в Съюза, но също и в световен мащаб. Нашите реформи ще поставят основите за стандартизирани, цифровизирани решения за автомобилния транспорт, по-справедливи социални условия и приложими пазарни правила. Те ще спомогнат за намаляване на социално-икономическите разходи за транспорт, като загубата на време в задръствания, смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата, рисковете за здравето от замърсяването и шума, като същевременно ще удовлетворят потребностите на гражданите, предприятията и природата. Общите стандарти и трансграничните услуги ще помогнат и за осъществяването на мултимодалните пътувания в цяла Европа.“

Повече информация ще намерите ТУК, както и в интернет на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_bg.htm

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1