logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Одобрени са насоките за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България

bg ru intrregОдобрени са насоките за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България

Комитетът за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. одобри насоките за кандидатстване по третата, последна покана за набиране на проектни предложения с предвиден бюджет в размер на 109 516 290 евро.
Седмото заседание на комитета се проведе в Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество в град Кълъраш, Румъния.


По време на заседанието на Комитета за наблюдение бяха уточнени също последните детайли по Наръчника за кандидатстване. Бяха въведени и допълнения, с цел осигуряване на повече прозрачност в оценката на проектните предложения.
Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество между Румъния и България има за цел създаване на солидно партньорство в трансграничната територия чрез финансиране както на меки мерки, така и на инвестиционни проекти с конкретно въздействие в региона. Проектните предложения по нея ще бъдат приемани в рамките на Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, Приоритетна ос 2 „Зелен регион“ и Приоритетна ос 3 „Сигурен регион“.
С оглед осигуряване на обективен и прозрачен оценителен процес, Наръчникът за оценка по третата покана и оценителните таблици към него ще бъдат публикувани на официалната страница на програмата след 13 април, след отразяване на предложенията и коментарите от страна на членовете на Комитета за наблюдение.
Пакетът от документи за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения е публикуван на следния линк:  http://www.interregrobg.eu/en/calls-for-proposals/open-calls.html. Кандидатстването ще се осъществи по електронен път в два етапа – подаване на Заявление за интерес и предоставяне на апликационни форми за одобрените след първия етап предложения. Крайната дата за подаване на заявление за интерес е 15 Май 2017, 16:00 часа. В случай на проблеми във функционирането на електронната система, Управляващият орган ще издаде инструкции за начина на предоставяне на заявленията. Всеки кандидат ще получи по електронен път официално потвърждение за регистрирането в системата на подаденото от него Заявление за интерес.

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1