logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Суровини от зони на конфликт: ЕП приема правила за повече отговорност по веригата на доставки

240317epВисокотехнологични продукти като смартфони, таблети и коли работят благодарение на съдържащите се в тях калай, волфрам, тантал и злато, но добивът и търговията с тези суровини понякога са под контрола на въоръжени групировки, които си набавят така финансиране. На 16 март Парламентът гласува правила, които налагат отговорности на компаниите в ЕС за проследяване на произхода на внасяните от тях полезни изкопаеми.
„Ние, Европейският парламент, имаме отговорност да прекъснем връзката между търговията с полезни изкопаеми, които са важни за нашите индустрии, и финансирането на конфликти“, обясни депутатът Юлиу Винклер (ЕНП, Румъния) за позицията на ЕП.


Регламентът засяга добива и търговията с калай, волфрам, тантал и злато от всички високорискови региони по света. Примери за такива са Демократична република Конго и районът на Големите езера в Африка.
Индустриите, които използват тези метали, включват бижутерийната, автомобилната, електронната, авиационната и осветителната промишлености, строителството и тежкото машиностроене.
Законодателството на ЕС
Депутатите преговаряха със Съвета и Комисията от юли 2015 г. и в крайна сметка постигнаха двете си основни цели:
  • да направят надлежните проверки на партньорите по веригата на доставки задължителни за топилните предприятия, обогатителните фабрики и вносителите в ЕС. Само най-малките вносители като зъболекарите ще бъдат освободени от задължението да правят подобни проверки
  • страната на произход няма да бъде единственият показател за това дали една доставка е рискова. По настояване на депутатите бяха добавени фактори като транзитни страни и наличие на ненадеждни предишни доставчици - ако бъдат идентифицирани такива, то трябва да се направи проверка на веригата на доставки.
„Нашата цел е да гарантираме, че цялата верига на доставки е чиста - чак до компаниите, които в крайна сметка продават нашите телефони, таблети и др.“, подчертава Мария Арена (С&Д, Белгия), която също е работила активно по законодателството.
Докладчикът Юлиу Винклер приветства голямото мнозинство, одобрило предложения от него текст, като „много важен сигнал за подкрепата от партии от целия спектър за повече прозрачност и повече отговорност по веригите на доставки на европейски и световни компании, работещи на нашите пазари“.
Следващи стъпки
Задължението за проверка на веригата на доставки срещу нарушения на правата на човека и ненамесата в конфликти ще влезе в сила от 1 януари 2021 г. Страните от ЕС ще отговарят за спазването на правилата от страна на компаниите. Регламентът ще има влияние и върху страни извън ЕС, тъй като топилни предприятия, които искат да снабдяват европейския пазар, също ще трябва да бъдат сертифицирани.
Нашият видеоматериал показва производител, който вече поема отговорност за произхода на суровините, които ползва. Този пример показва, че е възможно да се снабдяваш от високорискови райони по отговорен начин и да помагаш за развитието на местните общности.

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1