logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Европейската комисия дава допълнителни правомощия на органите по конкуренция на държавите членки

240317ekЕвропейската комисия предложи нови правила, които да позволят на органите по конкуренцията на държавите членки да бъдат по-ефективни при прилагането на антитръстовите правила на ЕС. Целта на предложението е да се гарантира, че те разполагат с всички необходими за това инструменти.
Европейската комисия и националните органи по конкуренцията на държавите членки работят в тясно сътрудничество за прилагането на антитръстовите правила на ЕС в рамките на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК). Тази мрежа е в основата на последователното зачитане на антитръстовите правила на ЕС от страна на всички правоприлагащи органи.

От 2004 г. насам Комисията и националните органи по конкуренцията са разследвали разнообразни случаи от всички сектори на икономиката и са приели над 1000 решения.
От 2004 г. до 2014 г. над 85 % от всички решения, в които се прилагат антитръстовите правила на ЕС, са взети от националните органи по конкуренцията.
Днешното предложение на Комисията цели да се дадат допълнителни правомощия на органите по конкуренция на държавите членки. То има за цел да гарантира, че при едно и също правно основание националните органи по конкуренцията разполагат с подходящите правоприлагащи инструменти, за да създадат истинско общо пространство на правоприлагане в областта на конкуренцията.
Повече информация ще намерите на следните адреси: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-685_bg.htm и http://ec.europa.eu/competition/antitrust/nca.html

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1