logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Фондът на фондовете започна пазарни консултации по три нови фонда за градско развитие

030217fond„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации за финансов инструмент „Фонд за градско развитие" (ФГР), съ-финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Целта на пазарните консултации е да се събере обратна връзка от пазара и резултатите да се вземат предвид при подготовката на процедура за избор на финансови посредници.
Подкрепата чрез финансови инструменти по ОПРР ще се предоставя от три регионални фонда за градско развитие. По ОПРР е предвидена подкрепа чрез финансови инструменти в размер на 370 млн. лв., което включва европейско и национално финансиране. С подписване на Финансово споразумение между ФМФИБ и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. управлението на средствата за финансови инструменти е възложено на ФМФИБ. 

Трите регионални фонда за градско развитие ще са обособени на следния териториален принцип - за Южна България приблизително 142 млн. лева, за Северна България приблизително 136 млн. лева и за София приблизително 92 млн. лева.  В допълнение избраните финансови посредници следва да мобилизират допълнителен частен ресурс, с който средствата за инвестиране ще достигнат приблизително 520 млн. лева. Това ще стимулира публично-частни партньорства и ще насърчи прилагането на предприемачески подход при подготовката и осъществяването на инвестиции, допринасящи за устойчивото икономическо и социално развитие и за намаляването на регионалните различия в България.
Средствата от фондовете за градско развитие ще се предоставят на крайни получатели чрез избраните финансови посредници под формата на инвестиционни и оборотни кредити за финансиране на проекти, отговарящи на изискванията на ОПРР 2014-2020 г. Финансовите инструменти ще може да се съчетават с безвъзмездна финансова помощ, конкретно за проекти в областите туризъм, свързан с обекти на културното наследство от национално и световно значение, енергийна ефективност в студентски общежития и културна инфраструктура.
Пазарните консултации са насочени към широк спектър от заинтересовани страни като търговски банки, инвестиционни и управляващи дружества, финансови институции, лизингови компании и други.
Подробни характеристики и условия за изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие" могат да бъдат намерени тук.

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1