logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

Заетостта през погледа на бизнеса - фокус върху европейските парламентарни избори

logo EP izbori2  ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 

EP izbori 21На 27.11.2013г. Европейския информационен център „Европа Директно“ - Бургас проведе семинар дискусия на тема „Мерки за повишаване на заетостта и фактори които й влияят през погледа на бизнеса“. Мероприятието сложи началото на поредица срещи, дискусии и конференции организирани в рамките на кампанията за популяризиране на изборите за Европейски парламент през м. Май 2014г. Участваха представители на бизнес средите от града и региона - работодатели, мениджъри , ръководни служители, представители на образователния сектор.

Целта на срещата бе да се обсъдят причините за високата степен на младежка безработица в България и в ЕС.

Проблеми като ранното отпадане на ученици от образователната система, липсата на практически умения при завършващите висше образование младежи, несъответствието на придобитите знания и изискванията на пазара на труда бяха сред най-обсъжданите въпроси по време на дискусията. Основните изводи направени от присъстващите бяха да се даде възможност за провеждане на реформи в образователната система, стимулиране на бизнеса за предоставяне на реална работна среда за стажуване и практикуване на усвоените теоретични знания, възможности за трудова мобилност във всички страни от ЕС и използване възможностите на европейските образователни програми.

EP izbori 23

 

EP izbori 22

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1