logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

СТАЖАНТКИ В ЕВРОПА ДИРЕКТНО - БУРГАС - 2013

stajantki

 

 

 

 

 

 

През 2013 в новооткрития информационен център Европа директно – Бургас стажуваха две студентки по европеистика в СУ „Климент Охридски” – Славка Русева и Танита Печалова.

При постъпването си и двете се запознаха с работата и функционирането на информационната мрежа на Европейската комисия „Европа Директно“ и другите служби за информация и съдействие на ЕС, с годишната програма и дейността на ЕИЦ „Европа Директно“ – Бургас, както и с работата на приемната структура на центъра - Търговско промишлената палата в Бургас, нейните дейност, устав, правилник за работа, кодекси и други нормативни документи.

През юли 2013 Славка съдейства засъздаването и администрираето на страница на ЕИЦ „Европа Директно“ – Бургас в социалната мрежа Фейсбук, като подбираше и поместваше интересни материали и разпространяваше информация за актуални събития и мероприятия. Във връзка с участието на ЕИЦ „Европа Директно“ – Бургас в инициативата на ЕК „Младежта в движение“ 2013 Славка подготви въпроси за викторина относно създаването, работата и функционирането на Европейския съюз и неговите институции, както и за европейските държави – географски данни, национални забележителности, известни факти и личности и др. Тя участва активно и в организацията, подреждането и обслужването на презентационен щанд на ЕИЦ „Европа Директно“ по време на инициативата „Младежта в движение“ – 26 -28 Юли 2013 в Бургас.

През септември 2013 Танита продължи да администрира страница на ЕИЦ „Европа Директно“ – Бургас в социалната мрежа Фейсбук. Тя търсеше и подбираше актуални материали за електронния бюлетин на Центъра, както и подходяща информация във връзка с периодичното обновяване на сайта на Центъра. Танита следеше кореспонденцията на Центъра, като отговаряше на запитвания и препращаше информация. Направи също и анализ на информация от Интернет източници относно стратегията за растеж на ЕС „Европа 2020”.

И двете стажантки допринесоха много за работата на Центъра като цяло и в частност за актуализиране и поддръжка на основните информационни източници. Възложената им работа бе изпълнена изключително старателно и отговорно. Госпожиците проявяваха инициативност и помагаха на екипа ни при изпълнение на ежедневната дейност и мероприятията на Центъра. Задаваха въпроси относно текущата дейност на центъра, проявяваха интерес към актуални и предстоящи мероприятия. Съдействието, което оказаха стажантките с поддържането и актуализирането на страницата на ЕИЦ «Европа Директно» - Бургас във Фейсбук бе от голяма полза за разпространяване на информация на европейска тематика. Своевременно и адекватно бяха помествани самостоятелно подбирани интересни и актуални материали. Славка и Танита работят отлично в екип, изслушват колегите си внимателно и винаги се стараят да бъдат полезни с нови идеи. Проявяват самостоятелност и инициативност.

За екипа на ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас бе изключително приятно и полезно да работи заедно със Славка и Танита. Надяваме се и в бъдеще да проявят желание да работят заедно с нас.

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1