logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент

Брюксел, 3 октомври 2013 г.

Тютюнът — по-малко привлекателен за младите

Нов проект за законодателство, целящо да направи тютюна по-малко привлекателен за младите, ще бъде гласувано във вторник. Новите разпоредби предвиждат забрана на сладките и плодовите аромати.

Според промените на Комисията за обществено здраве се въвежда и изискване за повече предупредителни етикети за здравните рискове на цигарени кутии. Законодателството ще обхваща и електронните цигари, които трябва да отговарят на правилата на Европейския съюз за лекарствени продукти.

Въпреки че някои вещества, необходими за производството на тютюн, като например захар, ще останат разрешени, други добавки и „съставки с вкусово-ароматни качества“ ще бъдат забранени, според предложението на Комисията за обществено здраве.

В проекта се казва, че етикетирането и пакетирането на тютюневите продукти не трябва да създава представа, че те могат да бъдат по-малко вредни или дори че са полезни за здравето. Освен това, то не трябва да наподобява етикетирането на хранителни или козметични продукти.

Пакети или опаковки на цигари, насипен тютюн за свиване и тютюн за лула трябва да имат предупреждения за здравето на всяка една от страните на продукта. Тези предупреждения трябва да покриват най-малко 75% от външната страна на предната и задната част на повърхността. Тънките цигари „slim“ и пакетите с по-малко от 20 цигари ще бъдат забранени.

Според предложението електронните цигари ще бъдат класифицирани като лекарствени продукти, които обаче могат да бъдат предлагани и извън аптечните мрежи.

Дебат: 8 октомври, вторник

Гласуване: 8 октомври, вторник

Докладчик: Линда Макаван(С&Д, Обединено кралство)

Процедура: Съвместно вземане на решение (Обикновена законодателна процедура, 1-во четене)

Пресконференция: Вторник, 14,00 ч.

#Tobaccodirective, #Tobacco, #TPD

Проектодоклад за производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързанис тях изделия

Съобщение за медиите след гласуването на комисията (10.07.2013 г.)

Законодателно досие

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Шистов газ — проучвания за въздействие върху околната среда преди всеки проект

 

Комисията за околната среда предлага актуализираната директива за оценка на въздействието върху околната среда да обхване и проектите за добив на шистов газ. Предложението се съдържа в резолюция, която ще се гласува в сряда.

Комисията предлага също засилване на ролята на обществеността при провеждането на оценки за въздействие върху околната среда и въвеждане на ясни правила за установяване на конфликт на интереси за експертите, изготвящи оценките, компетентните органи и проектантите. В резолюцията се настоява и за засилване на мониторинга на проектите, които имат отрицателно въздействие върху околната среда. Директивата за оценка на въздействието върху околната среда определя критериите за събиране на необходимата информация преди да бъде дадено разрешение за стартирането на обществен или частен проект.

Дебат: 8 октомври, вторник

Гласуване:9 октомври, сряда

Процедура: Съвместно вземане на решение (Обикновена законодателна процедура, 1-во четене)

#EIA, #Shalegas, #Fracking

-----------------------------------------------------------------------------------

 

ЕП подкрепя ограничението за работа на осъдени лекари в други страни от ЕС

Лекарите, медицинските сестри, фармацевтите и детските специалисти, на които са наложени дисциплинарни мерки или наказателни санкции, няма да имат право да упражняват професията си и в други държави членки на ЕС, според проект за законодателен акт, който предстои да бъде гласуван от Парламента в сряда. Паралелно с това, нова електронна карта ще улеснява специалистите при работата им в целия ЕС. На нея ще бъде събрана на едно място информация за тяхната квалификацията и опит.

В ЕС има около 800 регулирани професии, като седем от тях автоматично се признават във всички страни членки благодарение на директивата за професионалните квалификации. Това са професиите: лекар, стоматолог, фармацевт, медицинска сестра, акушер, ветеринарен лекар и архитект.

Актуализираните правила ще ускорят процеса на признаване, който в някои случаи може да отнема и по-малко от четири седмици.

Дебат: Сряда, 9 октомври

Гласуване: Сряда, 9 октомври

Докладчик: Бернадет Верньо(С&Д, Франция)

Процедура: Съвместно вземане на решение (Обикновена законодателна процедура, 1-во четене)

#professional #qualifications

 

Проектозакон за признаване на професионалната квалификация  

Прессъобщение за тристранната сделка (12.06.2013 г.)

Законодателно досие

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Външните граници на ЕС и живота на имигрантите ще бъдат по-добре защитени в рамките на новата система Eurosur за гранично наблюдение. Тя ще бъде гласувана от Парламента в четвъртък. По данни на агенцията за гранично управление на ЕС — Frontex, повече от 72 000 души са преминали външните граници на ЕС нелегално през 2012 г., което е наполовина на броя за 2011 година.

Eurosur, чиито правила за работа бяха предварително приети от членовете на Европейския парламент (ЕП) и страните от ЕС, е комуникационна мрежа, предназначена да подобри разкриването, предотвратяването и борбата с нелегалната имиграция и трансграничната престъпност. По инициатива на депутатите, тя трябва да се използва и за спасяване на живота на имигранти в опасност.

При използване на Eurosur, страните от ЕС винаги трябва да спазват правата на човека, включително и принципа на „забрана за връщане“, който забранява връщането на хора там, където техният живот или свободи могат да бъдат застрашени, според текста на споразумението между ЕП и Съвета. Трябва да бъде гарантирано и пълно спазване на основните права на ЕС, включително и защитата на личните данни.

Какво е Eurosur?

 

Eurosur е система за подобряване на управлението на външните граници на ЕС чрез засилване на обмена на информация между европейските страни и граничната агенция Frontex. Системата ще позволи обмен на данни и разузнавателна информация в реално време от различни органи и системи за наблюдение, които могат да бъдат например сателитно базирани или монтирани на плавателни съдове, чрез защитена комуникационна мрежа. Eurosur трябва да започне работа на 2 декември 2013 г. във всички държави членки които се намират на южната и източната външна граница, и от 1 декември 2014 г. в останалите страни.

Дебат: Сряда, 9 октомври

Гласуване: Сряда, 10 октомври

Докладчик: Ян Мьолдер (АЛДЕ, Нидерландия)

Процедура: Съвместно вземане на решение (Обикновена законодателна процедура, 1-во четене)

#Eurosur #surveillance

 

Проектозакон за Eurosur

 

Прессъобщение за споразумението между ЕП и Съвета (30.05.2013)

Законодателно досие

 

Годишен анализ на риска на Frontex 2013

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Отговорът на ЕС на кризата с бежанците от Сирия

 

Помощите от ЕС и държавите членки за бежанците от Сирия ще бъдат обсъдени със Съвета и Комисията в сряда от 09,00 часа. Същия ден Парламентът ще приеме резолюция. Над 2 милиона сирийски бежанци, повечето от половината от които са деца, вече са напуснали родината си. В  сряда в 15,00 ч. депутатите и Комисията ще обсъдят също и политиката на ЕС относно имигранти, които се опитват да прекосят Средиземно море.

 

През 2012 г. 23 510 сирийски бежанци са потърсили убежище в ЕС и 18 700 са го получили. Това ги прави най-голямата група от лица, получили закрила в ЕС (което представлява 18% от общия брой), по данни на „Евростат“.

 

Повечето от бежанците се намират в съседните на Сирия държави — Ливан, Йордания и Турция, като броят им се повишава ежедневно на фона на продължаващите военни действия.

 

Евродепутати от Комисията по граждански свободи, които се срещнаха със сирийските бежанци в Йордания през февруари, призоваха ЕС да подкрепя нарастващия брой на жертвите на конфликта. В резолюция, приета от комисията на 3 октомври, депутатите призоваха ЕС да предостави хуманитарна помощ и подкрепа за съседните на Сирия страни и да запази границите си отворени.

 

Досега ЕС е мобилизирал почти 1,8 млрд. € хуманитарната помощ, като това включва хуманитарната помощ както от страна на Комисията, така и от страна на държавите членки.

 

Дебат: Сряда, 9 октомври

Гласуване: Сряда, 9 октомври

Процедура: Изявленията на Съвета и на Комисията ще бъдат последвани от дебат (с решение) относно бежанците в Сирия. Изявлението на Комисията ще бъде последвано от дебат за миграционната политика на ЕС в Средиземно море.

Съобщение за медиите след гласуване в комисия (03.10.2013 г.)

 

Сирийски бежанци в Йордания — призив ЕС да продължи подкрепата (14.02.2013 г.)

 

ЕС трябва да прави повече, за да помогне на сирийските бежанци (дебат в Парламента, 12.12.2012 г.)

Броят на търсещите убежище, регистрирани в ЕС-27 през 2012 г. (Евростат)

Броят на хората, на които е осигурено убежище в ЕС-27 през 2012 г. (Евростат)

 

UNHCR данни за бежанците от Сирия

Брой на лицата, търсещи убежище, регистрирани в ЕС-27 през 2012 г.

Брой лица, получили статут на закрила в ЕС-27 през 2012 г.

-----------------------------------------------------------------------------------

Споразумението за обмен на банкови данни ЕС—САЩ след скандала с NSA

 

Членове на ЕП и комисар Малмстрьом ще обсъдят дали ЕС не трябва да спре временно сътрудничеството със САЩ по Програмата за проследяване на терористично финансиране (TFTP), в отговор на предполагаемото проследяване на банкови данни на европейски граждани, с които е оперирала белгийската компания SWIFT, от страна на Националната агенция за сигурност (NSA). Дебатът ще се проведе в сряда следобед. Парламентът ще приеме резолюция по темата по време на следващата пленарна сесия в края на октомври.

 

На 24 септември г-жаМалмстрьомзаяви пред депутатите отКомисията по граждански свободи, че не е удовлетворена отобясненията, предоставениот властите на САЩпо отношение натези твърденияи че Комисиятае поискалазапочване наофициални консултациисъс САЩ, както е предвидено в споразумението заTFTP. „Ако информацията, представена от медиите, е вярна, това представлява нарушение на споразумението, а нарушаването на споразумението може да доведе до спиране на действието му“, заяви г-жа Малмстрьом.

 

Дебат: сряда, 09 октомври

Процедура: изявление на Комисията, последвано от дебат

#SWIFT #NSA #PRISM #EPInquiry #EUdataP

 

Прессъобщение от дебата на комисията (24.09.2013)

ЕС—САЩ — споразумение TFTP

-----------------------------------------------------------------------------------

Евродепутати обсъждат „яростните ксенофобски и хомофобски атаки“ в Русия

 

Депутатите щедискутиратс Комисиятапоследнитексенофобски ихомофобскиинциденти в Русия.Теще повдигнат и въпроса за „кампанията за активнозакриванена неправителствени организации“от страна на руските власти.

 

Членовете на ЕП ще обсъдят и дали Комисията е изпълнила препоръките на ЕП и е повдигнала тези въпроси пред руските лидери по време на срещите ЕС—Русия и на срещите на високо равнище на Г-20.

 

Дебат: сряда, 9 октомври

Процедура: устен въпрос към Комисията

 

# humanrights

 

Въпрос: върховенството на закона и правата на човека в Русия

 

Резолюция на ЕП — член на правовата държава в Русия (13.06.2013)

 

Прессъобщение (13.06.2013)

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Ограничения на времето за полет на пилотите и кабинния екипаж

 

Новите правила за полет и почивка за пилотите и кабинния екипаж ще бъдат изправени пред изпитание в сряда, когато депутатите ще гласуват проекторезолюция, която се противопоставя на приемането на нови стандарти за безопасност, каквото е предложението на Комисията. Комисията по транспорт и туризъм гласува в подкрепа на резолюцията на 30 септември, изисквайки от Комисията да оттегли предложението си.

 

Ако резолюцията бъде приета на пленарно заседание, новите мерки няма да бъдат приети и съществуващите правила за времето на летене ще останат непроменени. Предложенията на Комисията включват намаляване на времето на нощните полети от 11,45 часа до 11 часа, ограничаване на продължителността на комбинацията от престой на летище и полет на 16 часа, фиксиране на общото времетраене на полетите за период от 12 месеца на максимум 1000 часа и увеличаване на седмичната почивка на 12 часа на седмица два пъти на месец. Асоциации на пилоти вече изказаха възражения, че новите разпоредби не подобряват в достатъчна степен съществуващите правила за безопасност на авиацията.

 

Европейският парламент има право да упражнява контрол над Комисията относно мерките за полетно време в рамките на процедурата по „комитология“, което му позволява да се противопостави, но не и да ги изменя. ЕП разполага с три месеца от датата, когато е получил проекта за правилата (25 юли), за да направи възражения.

 

Дебат: вторник, 8 октомври

Гласуване: сряда, 9 октомври

Процедура: процедура по регулиране с контрол (ПРК)

#FTL

 

Проект за решение за ограниченията на времето за полет мерки

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Вето срещу недостатъчните „визуални проверки“ на месата в кланиците

 

Депутатите могат да наложат вето на предложенията, които позволяват ветеринарите да установяват, че месото е годно за консумация от човека в кланици след обикновена визуална проверка. Членовете на ЕП се опасяват, че това може да бъде причина санитарни проблеми и рискове за човешкото здраве да останат незабелязани.

 

Дебат: понеделник, 9 октомври

Гласуване: сряда, 11 октомври

Процедура: законодателна резолюция

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Възходът на десния екстремизъм в Европа

 

Депутатите ще обсъдят възхода на десния екстремизъм в Европа с Вивиан Рединг — заместник председател на Комисията и комисар по въпросите на правосъдието, в сряда следобед.

 

Дебат: сряда, 9 октомври

Процедура: устен въпрос без резолюция

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Положението на ромите в ЕС

 

Депутатите ще направят оценка на положението на ромите в Европейския съюз със заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг и Литовското председателство на Съвета, по време на дебат в сряда от 15,00 часа.

 

Дебат: сряда, 9 октомври

Процедура: Изявление на Съвета и на Комисията, последвано от дебат

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1