logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

Видеодискусия на тема: „Планът за инвестиции, растеж и заетост на ЕК и неговите финансови инструменти – възможност за привличане на млади хора в реалния бизнес“

26.04.2018 video 0На 26. 04. Бе проведена планираха от Европейските информационни центрове Благоевград и Бургас видеоконферентна дискусия на тема : „Планът за инвестиции, растеж и заетост на ЕК и неговите финансови инструменти – възможност за привличане на млади хора в реалния бизнес“. На поканата се отзоваха множество млади хора, на които предстои професионална реализация или имат идеи за собствен бизнес.
Основна цел на събитието беше те да бъдат запознати с финансовите инструменти, с които Европейският съюз подкрепя бизнеса при осигуряването на инрестиции, растеж и заетост. Естествено в основата на презентацията бе „планът Юнкер“, и механизмите, чрез които ЕС стимулира банковите институции и фирмите да инвестират в реалната икономика.

Особен интерес сред младите хора предизвика амбициозната цел – чрез осигуряване на гаранции от 21 милиарда евро, да се привлекат реални инвестиции в размер на 315 милиарда, ролята на Европейската инвестиционна банка и Европейския фонд за стратегически инвестиции.
Използвайки възможностие, които предоставят модерните комуникационн технологии, младите хора в реално време, въпреки разстоянето между двата града, имаха възможност да задават своите въпроси и да споделят своите виждания за развитието на двата региона, ако пълноценно се използват европейските финансови инструменти.
Но най-важното при провеждането на това събитие беше, че младежите се убедиха, че Европейския съюз не е нещо абстрактно, а чрез своите институции оказва реална подкрепа на държавите членки, на гражданите и на бизнеса.

26.04.2018 video 1

26.04.2018 video 2

26.04.2018 video 3

26.04.2018 video 4

26.04.2018 video 5

26.04.2018 video 6

26.04.2018 video 7

26.04.2018 video 8

26.04.2018 video 10

26.04.2018 video 11

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1