logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

Дискусия за миграцията в ЕС

27112017 1На 27.11.2017г. екипа на ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас организира дискусия със студенти от Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ в Бургас на тема „Къде точно виждате проблема с миграцията в ЕС и какво предлагате за неговото разрешаване?“ Цел на дискусията бе младите хора да изкажат своето мнение по проблемите с миграцията, който през последните години засяга и нашата страна и в частност Бургаски регион като граничещ с Р. Турция. Ръководителя на Центъра Радко Дренчев запозна младежите в кратка презентация с мерките, които предприемат европейските институции за ограничаване на нарастващата нестабилност в южното съседство на ЕС и увеличаването на броя на хората, които се опитват да стигнат до Европейския съюз по нелегален начин, както и с усилията им да установят ефективна, хуманна и безопасна европейска миграционна политика.


По време на дискусията младите хора изразиха мнение, че ЕС играе съществена роля за опазване на сигурността на своите граждани, както бе изразено и всеобщо мнение за необходимостта от стабилна миграционна политика включваща:
  • работа с държавите на произход и транзитно преминаване
  • укрепване на външните граници на ЕС
  • управление на миграционните потоци и ограничаване на контрабандата на мигранти
  • реформиране на общата европейска система за убежище
  • осигуряване на възможности за законна миграция
  • стимулиране на интеграцията на граждани на трети държави
Участниците правиха своите коментари, както от гледна точка на сигурността си като европейски граждани, така и от гледна точка на мигрантите, търсещи убежище и по-добри условия на живот често ставайки жертва на контрабандистите и престъпните мрежите за трафик на хора.

27112017 2

27112017 3

27112017 4

27112017 5

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1