logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Младежки диалог на тема „10 години България в ЕС – достижения и предизвикателства”

18052017mladdial 1На 18 май 2017 ЕИЦ Европа Директно Бургас проведе „Младежки диалог на тема „10 години България в ЕС – достижения и предизвикателства“. Целта на събитието бе да провокира младите хора да оценят положителните последствия от членството на България в Европейския съюз.
Учениците от горните класове на бургаските гимназии, членовете на Клуб „Млад европеец“ към ОДК Бургас и Европейски клуб към Търговска гимназия Бургас бяха запознати  с предизвикателствата пред които Съюзът е поставен в момента, но и с усилията на държавите членки и съвместната работа на европейските институции, с които се търсят пътища за тяхното преодоляване.


Събитието беше проведено под формата на диалог с участниците, като всеки от младите хора задаваше своите въпроси, изразяваше своето мнение и да защитаваше своята позиция.
Общото мнение бе, че без съмнение България не е същата както преди 10 години и омаловажаването на много от предимствата за българските граждани е признак по-скоро на субективизъм, отколкото на обективен анализ. Чрез въвличане на младите хора в активна дискусия и обсъждане на проблемите и предизвикателствата, които те виждат в страната и с убедително изнасяне на фактите бе постигната вътрешна убеденост в ползите на България от членството в ЕС.

18052017mladdial 2

18052017mladdial 3

18052017mladdial 4

18052017mladdial 5

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1