logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Кръгла маса на тема „Готов ли е регионалния бизнес да отговори на европейските предизвикателства“

17112016 1На 17-ти Ноември 2016г. в залата на ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас се проведе кръгла маса на тема „Готов ли е регионалния бизнес да отговори на европейските предизвикателства“. Участниците представляваха различни отрасли на регионалната икономика – строителство, транспорт, туризъм, текстилна промишленост, дърводобив и дървообработване, хранително – вкусова промишленост, производство и търговия на козметични средства и др. Целта на събитието бе да се запознаят представителите на местния бизнес с възможностите и предизвикателствата, които се разкриват пред тях при реализиране на Програмата за работни места, растеж и инвестиции на Европейската Комисия.


Под формата на дискусия участниците бяха провокирани да изразят своето становище относно формирането на регионални политики в подкрепа на растежа. Те изказаха мнение по въпроси свързани с развитието на цифров единен пазар, което предвижда общи европейски правила за защита на данните, модернизиране на правилата за авторско право, както и модернизиране и опростяване на правилата за защита на потребителите за он-лайн покупки; за създаването на един по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база. и предвидените механизми за постигането на тази цел като насърчаването на инвестиции в нови технологии, подобряване на бизнес средата, улесняване достъпа до пазари и финансиране по специално за МСП. Обсъждаше се до колко регионалния бизнес притежава потенциала да се възползва от тези механизми и необходима ли е промяна в някои от регионалните политики, която да доведе до подобряване на условията за растеж и инвестиции.
Една от проблемните теми, засегнати в дискусията бе за липсата на квалифицирана работна ръка и начините по които могат да бъдат задържани и привлечени младите специалисти в региона.

17112016 2

17112016 3

17112016 4

17112016 5

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1