logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

Избори 2014 - Европейският съюз на световната сцена

logo EP izbori2

ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014

 

EP 11 12 2013 1На 11.12.2013г. във връзка с изпълнението на програмата на ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас за популяризиране на изборите за Европейски парламент през м. Май 2014г. беше проведено поредното мероприятие с представители на бизнес средите от региона.

Мероприятието бе на тема „ЕС на световната сцена“ и имаше за цел да предизвика дискусия за ролята и значението на Съюза в областта на международната търговия, въпросите на общата външна политика и политиката на сигурност. Изнесената презентация засегна теми за ЕС като водеща световна сила в икономически, търговски и валутен план. Влиянието на Съюза в международни организации като Световната търговска организация (СТО) и Организацията на обединените нации (ООН) и на световните срещи на високо равнище за околната среда и развитието.

Най-голям интерес предизвика ха въпросите свързани с отворената към света търговска политика на ЕС. Бе подчертано , че ЕС подкрепя основаната на правила система на Световната търговска организация, в която членуват над 150 страни. Системата осигурява известна степен на правна сигурност и прозрачност при провеждането на международната търговия. Системата създава условия, при които нейните членове могат да се защитават срещу нелоялни практики като дъмпинга, до които износителите прибягват в надпреварата със своите конкуренти. Осигуряват се също и процедури за разрешаване на спорове, възникнали между двама или повече търговски партньори. Присъстващите дискутираха и въпроса за търговската политика на ЕС, която е свързана с политиката му за развитие. В съответствие със своята „обща система за преференции“ ЕС дава безмитен или облекчен достъп до своя пазар на по-голяма част от продуктите, внасяни от развиващите се страни и страните с икономика в преход.

 Едновременно с разгледаните теми бе фокусирано вниманието на участниците и върху важността от участие в предстоящите избори за Европейски парламент. За възможността да се въздейства чрез гласа на всеки един от нас – за нещата които искаме да подобрим, да променим или да запазим.

EP 11 12 2013 2

 

EP 11 12 2013 3

 

EP 11 12 2013 4

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1