logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

План Юнкер

Европа се нуждае от модерна индустрия

pj0115от Жан-Клод Юнкер – председател на ЕК, специално за „Стандарт“

На днешната си среща в Брюксел лидерите на ЕС ще направят равносметка на усилията на Европа за създаване на работни места, генериране на растеж и подобряване на конкурентоспособността. На европейската промишленост е отредена ключова роля в качеството ѝ на най-мащабната икономическа дейност, обхващаща почти 20% от брутната добавена стойност в Европа и над 15% от заетостта.

Моят баща бе горд работник в стоманената промишленост. Подобно на много други места в Европа, местният завод бе спойката, обединяваща общността ни. Той беше най-големият работодател и подхранваше местната икономика.

Прочети още...

Ново споразумение по плана ,,Юнкер“ дава достъп на българските МСП до 15 милиона евро

pj0106Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Банка ДСК подписаха споразумение в рамките на инициативата “ЕС ИновФин за Иноватори” с финансова подкрепа по Програмата на Европейската комисия „Horizon 2020“.
По силата на новоподписаното споразумение ще бъдат отпускани кредити с гаранционно покритие от ЕИФ на иновативни малки и средни компании, както и на средни по размер  предприятия. 

Прочети още...

1 милиард евро за увеличаване на ефективността на частните инвестиции в европейската транспортна инфраструктура

pj0104Европейската комисия въвежда нов начин за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура в Европа. В рамките на поканата за представяне на предложения безвъзмездни средства в размер на 1 млрд. евро от Механизма за свързване на Европа — транспорт ще бъдат съчетани с финансиране от публични финансови институции, частния сектор или, за първи път, от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е в основата на Плана за инвестиции за Европа — основен приоритет на Комисията „Юнкер“.

Прочети още...

Индекс за регионалната конкурентоспособност за 263 региона на Европейския съюз

pj0105Европейската комисия публикува третото издание на индекса за регионална конкурентоспособност за 263 региона на ЕС — проучване, което предоставя полезна информация за регионите в помощ на тяхната икономическа ефективност. Регионалната конкурентоспособност е способността на даден регион да предложи привлекателна и устойчива среда за предприятията и местните жители.
Новото в изданието за 2016 г. е интерактивният интернет инструмент, който дава възможност за по-подробен анализ и сравнение на всеки регион, или с друг с подобно БВП на глава от населението, или с всички региони на ЕС.

Прочети още...

Инвестиционен план за Европа: 40 милиона евро финансиране за МСП в България

pj0103Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Националният гаранционен фонд (НГФ) подписаха споразумение, с което се осигуряват допълнителни 40 милиона евро финансиране за малките и средни предприятия в България по програма COSME на Европейската комисия. Средствата се осигуряват с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа (План „Юнкер“).

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1