logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

План Юнкер

Европейският фонд за стратегически инвестиции разширява сферите за финансиране

08052017efsiЕвропейският фонд за стратегически инвестиции (EФСИ), който е в основата на Плана "Юнкер", разширява допустимите за финансиране сфери, съгласно новото предложение EFSI 2.0. Вече могат да бъдат включвани и проекти, развиващи устойчиво селско стопанство, рибарство, аквакултури, други сектори на биоикономиката, както и социални услуги. Това обяви зам.-управляващият  директор на ЕФСИ г-жа Илияна Цанова, специален гост на Общото събрание на Европейската асоциация на публичните банки, което се провежда на 6 и 7 юни в София. Домакин на събитието е Българска банка за развитие.

Прочети още...

Инвестиционен план за Европа – шанс за регионалния бизнес

29052017 1На 29. 05. 2017 година ЕИЦ „Европа Директно“ Бургас проведе второто си мероприятие от поредицата информационни семинари на тема „Инвестиционния план за Европа“. Целта бе представяне пред бизнеса на Инвестиционния план за Европа и възможностите, които той разкрива за насърчаване на инвестициите, укрепване на конкурентоспособността на фирмите и подкрепа на дългосрочния икономически растеж на Европейския съюз.
Присъстваха представители на реалния бизнес от града и региона, основно представители на транспортния сектор.

Прочети още...

Европейската комисия представи специфичните си препоръки за икономическата политика на страните членки, включително и на България

pj0112Държавите членки трябва да използват възможността, която предлага икономическото възстановяване, за да продължат структурните реформи, да дадат тласък на инвестициите и да укрепят своите публични финанси. Приоритетите варират в рамките на ЕС, но полагането на допълнителни усилия във всички области е от съществено значение за постигането на по-приобщаващ, стабилен и устойчив растеж.
Европейската комисия предлага днес своите специфични за всяка държава препоръки (СДП) за 2017 г., в които излага насоките си за икономическата политика на всяка отделна държава членка за следващите 12—18 месеца.

Прочети още...

Бюджет на Европейския съюз за 2018 г.: Комисията предлага бюджет, насочен към работните места, инвестициите, миграцията и сигурността

pj0113Европейската комисия предложи проектобюджет за 2018 г. в размер на 161 милиарда евро поети задължения, за да се стимулира създаването на повече работни места, особено за младите хора, и да се даде тласък на растежа и стратегическите инвестиции.

Опирайки се на вече осъществените през предходни години дейности, бюджетът на ЕС за следващата година ще продължи да действа ефективно за справяне с предизвикателството, което представлява миграцията, както в рамките на ЕС, така и извън него.

Прочети още...

Бъдещето на Европейския съюз: ограничаване на отрицателните ефекти от глобализацията

pj0111Глобализацията създава нови пазари и увеличава благосъстоянието, но в същото време е разрушителна сила, променяща нашия свят. Европейският съюз винаги се е опитвал да извлече най-доброто от свободата да общуваш и търгуваш с другите, но също така работи за преодоляване на възникващите проблеми. На 10 май Европейската комисия публикува документ, задаващ въпроса какъв трябва да бъде подходът на ЕС към глобализацията в бъдеще. Прочетете за някои от последните решения на ЕП по темата.

Прочети още...

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1